Afganlı kadınlar

Hazır Afganlı mülteciler hakkında konuşuyorken Afganlı kadınlar hakkında da konuşalım. Şu andan biraz geriye gidecek olursak aslında Afganlı kadınlara daha öncesinde de verilmiş hak ve özgürlükler yoktu. Afganlı kadınlar yönetime gelenlerin eğitim ve kültür seviyesine göre hak ve özgürlüklerine kavuşuyorlardı.

Ki, bu da ya kısmi ya da hiç anlamına gelen bir hak ve özgürlük çeşidi oluyordu. Afganlı kadınlar bunun yanında birçok temel hak ve özgürlükten de uzak. Eğitim gibi en temel hak ve özgürlük bile onlar için yasak daha doğrusu Haram! Kadınların dini hayat içerisinde yer almaları yasak, kadınların toplum içerisinde isimlerinin anılmaları yasak, sosyal ve siyasal yaşama katılım yok. Bunun yanında bu kadınların çoğu rızası dışında evlendiriliyorlar.

Yine erkeklerin çoklu evlenmeleri ve kadına şiddet olaylarının yüksek olması sayılabilecek sorunların başında gelmektedir.

Bazı bölgelerde Afganlı kadınların dışarı çıkmaları bile yasak. Bunlar düşünüldüğünde o kadınlar için bir şeyler yapılmaması Dünya adına büyük utanç.

YORUM EKLE