Duygusal istismara uğramış çocuk

Anne babaların veya çocuğa bakmakla yükümlü olan bireylerin; çocuğu azarlaması, tehdit etmesi, utandırması, küçüksemesi, çocuğun kendine olan saygı ve güvenini zedeleyecek şekilde davranma şeklidir.

Çocuğu duygusal olarak yokmuş varsaymak, sevgi, ilgi ve yakınlığın gösterilmemesi, bunun aksine çocuğun gelişimini bozan her türlü aşağılama, reddetme, suçlama gibi söz ve davranışlara maruz kalması ihmale neden olur.

Çocuk sadece duygusal istismara ya da aynı zamanda fiziksel veya cinsel istismara maruz kalıyor olabilir. Anne- baba tarafından sürekli eleştirilen, aşağılanan, sevgi ve ilgi ihtiyacı yeterince karşılanamayan çocuklar, pasif kişilik özelliklerine sahip, kendine güveni olmayan ve anti sosyal davranışlar gösteren kişiler olarak tanımlanır.

Bu çocuklarda normal zihinsel kapasite olmasına rağmen maalesef öğrenme güçlüğü ve dikkat dağınıklığı gibi sorunlar görülür. Dolayısıyla duygusal istismar çocuğun hem kişiliği hem de başarısını olumsuz yönde etkilemektedir.

Çocuk ihmali en çok suça sürüklenen çocuklar üzerinde görülmüştür. Reddeden, dışlayan, ihmal eden, aşırı kısıtlayan, ilgisiz ana baba tutumları, evden kaçma ve yetersiz toplumsallaşmaya neden olmaktadır.

YORUM EKLE