Günümüzün sorunları

TRAFİK VE ULAŞIM SORUNLARI

Günümüzde, büyük kentlerde daha yoğun olmak üzere, günlük yaşamı ve yaşam konforunu olumsuz etkileyen sorunların başında trafik gelmektedir. Her geçen gün artan nüfus ve araç sayıları, giderek daha uzun süre trafik ışıklarında beklemeyi, çok yakın mesafelere bile uzun sürelerde ulaşılabilmeyi zorunlu kılmaktadır. Toplu taşıma olanakları ve kültürünün yetersiz olduğu yerlerde günün önemli bir bölümünün trafikte ve iş-ev arasında ulaşım süresi olarak geçirilmesi ekonomik olduğu kadar, toplum sağlığı bakımından da büyük olumsuzlukların kaynağı durumundadır.

EĞİTİM SORUNLARI

Dünya’da ve ülkemizde halen çok sayıda insan çeşitli düzeylerde eğitim sorunlarıyla karşı karşıyadır. Okuma yazma bilmeyen insanlardan, istediği eğitim olanaklarına ulaşamayanlara kadar, pek çok kişinin önemli bir sorunu olan eğitim; çeşitli uluslararası ve ulusal örgütlerin de üzerinde önemle durdukları, büyük proje ve kampanyaların yapıldığı bir alandır. Buna rağmen halen Dünya’da 770 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 2.5 milyon kişi okuma yazma bilmemektedir. Neler yapabiliriz i neden tartışıp bu sorunlarımıza çözüm bulamıyoruz?

ŞİDDET VE ŞİDDETTEN KAYNAKLANAN MAĞDURİYETLER

Organize suç örgütlerinden, aile içi şiddete kadar çok geniş bir yayılım gösteren şiddet olayları büyük sorunlar ve mağduriyetler yaratmaktadır. Bu nedenle önemli sağlık sorunları yaşayan, sakat kalanlar ve ölüme varan olumsuzluklara yol açan şiddet değişik biçimlerde hemen her toplumda gözlenebilmektedir. Toplumların gelişmişlik düzeyleri, eğitim durumları, inançları, hukuk, adalet ve güvenlik sistemleri, şiddet eğilim ve olaylarının engellenmesi, kontrol edilmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi bakımından önem taşımaktadır.

TÜKETİM ÇILGINLIĞI

Dünya’da bulunan çeşitli doğal kaynaklar ile mamul maddelerin, abartılı bir şekilde kullanılması, bazen de tüketimi için gereksinim olmamasına rağmen satın alınması ya da stoklanmasıdır. Bu aşırı ve çoğu kez gereksiz olan tüketim, bu kaynakların bitmesine ya da ihtiyacı olan diğer insanların bu ürünlere ulaşabilmesine engel teşkil etmekte, fiyatlarını pahalı hale getirmekte daha da önemlisi büyük bir israf oluşturmaktadır.

SAĞLIKSIZ YAŞAM VE GIDA SORUNLARI

Spordan uzak, hareketsiz ve dolayısıyla sağlıksız yaşam koşullarının giderek yaygınlaştığı, bunun doğal sonucu olarak obezite gibi önemli sağlık sorunlarının ortaya çıkması yanında, gıda kaynaklı sorunlar da, insan sağlığını önemli oranda etkilemektedir. Bu sorun, sağlık koşulları dışında, toplumların ekonomik ve sosyal yapılarını da etkilemektedir. Özellikle genetiği değiştirilmiş, sağlıksız koşullarda üretilmiş ya da tüketime sunulmuş olan gıda ürünleri insanlık için gideren artan bir risk ve tehdit olmaktadır.

BAĞIMLILIK

İnsanların, kullandıkları herhangi maddeye ya da bazı isteklerine bağlı olarak, o madde ya da isteğe karşı duyulan ihtiyaç veya düşkünlük durumu olarak tanımlanabilen bağımlılık, günümüz dünyasında çeşitli toplumların en önemli sorunları arasındadır. Fiziksel ya da ruhsal kökenli bağımlılık durumları arasında, sigara kullanımı, alkol ve uyuşturucu en yaygın olanları arasındadır. Bunun dışında; kumar ya da teknolojik bağımlılık gibi sorunlar günümüzün önemli sorunları arasındadır. Bağımlı kişilerin bu sorunlarından kurtulabilmelerinin temel koşulu, öncelikle kendi durumlarını kabul etmeleri ve bunun bir tedavi gerektirdiğine ikna olmalarıdır.

YORUM EKLE