Karasu ve Kocaali’nin sahilden içeri taşınması (17.yüzyıl)

Kocaali, Kuyumculu, Karasu ve İncirli, 14. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında göçebe Türkmenlerin yerleştirilmesiyle kuruldu. 15. yüzyılda Sinop, Trabzon, Kırım ve Kefe’nin alınmasıyla birlikte Karadeniz tamamıyla Türk denizi haline geldi. Karadeniz’i Müslümanlaştırmak için bütün sahillere Türkmenler yerleştirildi. 14. ve 15. yüzyıllarda bugünkü İhsaniye’nin bulunduğu mekânda İncirli, az ötesinde Denizköy, Kitçik Boğaz ile Karasu Deresi arasında Kalayköy ve Karasu, doğusunda Kuyumculu, ötesinde Balıklagu, Ceharköy, Kocaali, Kadıköy ve Milan köyleri kuruldu.

Bu köyler, sahile yakın noktada su kaynaklarıyla bağlantılı şekilde kurulmuş olup, dünya ile tek irtibatı Karadeniz idi. Karasu-Kocaali’nin güneyinde bulunan Bolu Dağlarının uzantısı olan, denizde paralel uzanan Çam Dağı iç kesimlerle olan irtibatı kesmeye yetmiştir. Kaza merkezi Kandıra’ya gitmenin iki yolu vardı. Denizden veya sahil yolundan... Sahil yolu, Akçaşehir’den başlayıp Milan’a, oradan sahil boyu Kadıköy, Kocaali, Ceharköy, Kuyumculu, Karasu, Kalayköy, İncirli, Denizköy ve Şehyler (Kaynarca) şeklinde devam ediyordu.

Kocaali ve Karasu’nun sahil boyundaki Türkmen köyleri, Fatih Sultan Mehmet zamanından itibaren Osmanlı Devleti’nin uyguladığı iskan politikasıyla göçebelikten vazgeçerek yerleşik hayat yaşamaya başladılar. Fakat 18. yüzyıla gelindiğinde Sakarya, Milan ve Karasu Irmaklarının sık sık taşması ve sahil boylarının sular altında kalmasıyla yerleşim merkezleri iç kesimlerdeki yüksek noktalara taşınmak zorunda kaldı. İncirli, İhsaniye arazisinden bugünkü Merkez Camii civarına; Karasu, mezarlık gölü mevkiinden bugünkü mekanına; Kuyumculu, Çamköprü arazisinden bugünkü Orhan Camii çevresine; Kocaali, büyük mezarlık mevkiinden bugünkü Yayla, Hızar ve Merkez Camii çevresine taşındılar.

18. yüzyılda Karasu ve Kocaali bölgesinde tamamen ortadan kalkarak yok olan köyler de bulunuyordu. Karasu yakınındaki Kalayköy, Kuyumculu sahilindeki Çamköprü ve Balıklagu, Kocaali yakınındaki Ceharköy ve Kadıköy tamamen ortadan kalkarak günümüze ulaşamayan köylerdir. Kadıköy, günümüzde Kocaali’ye bağlı Kadıköprü olma ihtimali yüksektir. Balıklagu ise büyük olasılıkla bugünkü Balıklar Köprüsü civarındadır. Kalayköy’ün bulunduğu mekanda günümüzde Küçük Karasu’ya bağlı Orta Mahalle ve Küçükboğaz bulunmaktadır. Ceharköy, Kocaali’den eski olmamakla birlikte günümüze ulaşamamıştır.

YORUM EKLE