28
Tem 2021
Karasu’da batan hazine gemisi (1772)

1768 yılında başlayan Osmanlı Rus Savaşı hemen bütün cephelerde Türklerin mağlubiyetiyle sonuçlanıyordu. Yaklaşık 300 yıldan beri dünya hâkimiyetini elinde bulunduran Osmanlı Devleti, artık bu gücünün sonuna gelmişti. 1774'te imzalanan...

MAKALEYİ OKU
07
Tem 2021
Yaşayan altın Mersin balığı

Mersin Balığı, Karasu ve Sakarya'nın en önemli simgesidir. 1875-1975 yılları arasında Karasu halkının en önemli geçim kaynağı Mersin Balığı Havyarı olmuştur. 2000'li yıllardan sonra Sakarya Nehri'ndeki Mersin Balığı popülasyonunu...

MAKALEYİ OKU
30
Haz 2021
Denizköy İskelesi (1914)

Varlığını Sakarya Nehri ile Karadeniz'e borçlu olan Karasu, bir deniz şehridir. Deniz, Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar Karasuluların her şeyi idi. Ulaşım ve ticaretin tamamına yakını iskelelerden yapılıyordu. Sakarya İskelesi,...

MAKALEYİ OKU
09
Haz 2021
Osmanlı coğrafyasında Karasu yer adları

Karasu adı, geçmişten günümüze yer adı olarak haritada pek çok yere ev sahipliği yapmıştır. Bu ismin tam olarak ne anlama geldiği bilinmemektedir. Bazı kaynaklarda 'Ağır akan su” anlamına geldiği ifade edilmişse de bu ifadeyle tam...

MAKALEYİ OKU
02
Haz 2021
Karasu mutfağı: Fındıklı cevizli mısır ekmeği

Ekmek, insanoğlunun ortaya çıkışıyla birlikte eş güdümlü olarak ortaya çıkan en temel besin kaynağıdır. İnsanoğlu, buğday ve arpadan sonra daha farklı ürünlerden de ekmek üretmeyi başardı. Bunlardan biri de mısırdır. Türkiye'de...

MAKALEYİ OKU
19
Mayıs 2021
Karasu mutfağı: Manav Simidi

Osmanlı Devleti, 19. Asırdan itibaren dünya arenasındaki eski gücünü ve itibarını büyük ölçüde kaybetti. Müslüman tebaanın yaşadığı toprakları dahi birer birer elden çıkmaya başladı. Kaybedilen topraklardaki Müslümanlar, Anadolu...

MAKALEYİ OKU
13
Mayıs 2021
Karasu ve Kocaali’ye ilk Türkmen göçleri

Türkmenler; İncirli, Karasu, Kuyumculu, Kocaali gibi sahil hattına yerleşirken Rumlar; Kurudere, Kirazlı gibi yüksek kesimlere yerleşmişlerdir… Roma İmparatorluğu zamanında Kerasse adıyla Sakarya Nehri ile Melen Irmağı arasında kurulan Karasu...

MAKALEYİ OKU
05
Mayıs 2021
Karasu – Kocaali rekabeti (1884)

1837-1847 yıllarında vuku bulan veba salgını, Karasu Kazası'nın merkez karyesi olan Nefs-i Karasu'yu (K.Karasu) adeta kırmış; halkın çoğu İncirli, Kuyumculu ve Kandıra'ya göçmüştü. 1871 Vilayet Nizamnamesi ile Karasu'nun...

MAKALEYİ OKU
29
Nis 2021
Karasu’nun merkezi Kocaali oluyor (1884)

I. Bölüm Karasu'nun merkezinin neresi olduğuna dair tartışmalar öteden beri sürüp gelmektedir. Mesele epeyce uzun olduğu için makaleyi Osmanlı arşiv belgeleri ışığında iki bölümde ele alacağız. 1850'lere kadar Karasu'nun...

MAKALEYİ OKU
21
Nis 2021
Tersane-i Amire Ocaklığı Karasu

Tersane-i Amire, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren Gelibolu'da teşekkül eden daha sonra devletin genişlemesiyle İstanbul Haliç'te esaslı bir teşkilata kavuşan Osmanlı denizciliğinin merkez üssüdür. İstanbul, İzmit,...

MAKALEYİ OKU
11
Mar 2021
Kocaali İbtidaisi (1913)

1789 Fransız İhtilali sonrasında etkisini artıran ayrılıkçı hareketleri engellemek amacıyla 1839 Tanzimat Fermanı ve 1856 Islahat Fermanı ile ortak bir Osmanlı Milleti oluşturmak için bir devlet politikası olarak uygulamaya konan Osmanlıcılık,...

MAKALEYİ OKU
06
Mar 2021
Darıçayırı Hasan Dede Türbesi

Ellerini gökyüzüne kaldırarak bir anda 'Allah Allah” nidalarıyla devamlı ibadet ettiği mescidin oraya doğru koşmaya başladı. İslam coğrafyasındaki tanınmış kişilerin mezar anıtları türbe ve kümbet şeklinde adlandırılır. Araplar,...

MAKALEYİ OKU
24
Şub 2021
Karasu’nun Adapazarı’na bağlanma talebi (1898)

1871 yılında hayata geçirilen Vilayet Nizamnanesi ile kaza statüsünden nahiye statüsüne indirgenen Karasu, idari açıdan Kocaeli Sancağının Kandıra Kazasına bağlandı. 19. Yüzyılın sonlarına doğru binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip...

MAKALEYİ OKU
18
Şub 2021
Kurudere ve Süngüt olayları (1911)

'Karasu Nahiyesi Müdürü ile Maden Direktörü arasındaki muhaberata dair…” 1898 yılında kurulan Karasu Osmanlı Madenleri Anonim Şirketi, günümüzde Maden Deresi adı verilen mekanda kurşun ve çinko üretimine devam ediyordu. Tarihler...

MAKALEYİ OKU
11
Şub 2021
Kocaali soygunu (1892)

1831 yılında Sultan II. Mahmud tarafından kurulan Takvim-i Vekayi, Osmanlı Devleti'nin ilk resmi yayın organıdır. 1927 yılında Resmi Gazete olarak adı değiştirilmiş ve günümüze ulaşmıştır. Takvim-i Vekayi'nin 1892 yılı nüshasında...

MAKALEYİ OKU
04
Şub 2021
Rusların Karasu baskını (1811)

1811 tarihinde Karasu tarihinin en önemli olaylarından biri meydana geldi. 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı devam ettiği sırada Karasu Ayanı Silahşor Hacı Abdi Bey ve Karasu halkı, bir taraftan Tersane-i Amire'ye gönderilecek odun ve keresteleri...

MAKALEYİ OKU
29
Oca 2021
Akkum Karyesi (1841)

Sultan II. Mahmud 1826 tarihinde Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmış ve yerine bugünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temeli sayılabilecek Asakir-i Mansure-i Muhammediye adında modern bir ordu kurmuştur. Ordunun asker sıkıntısı çekmesi üzerine...

MAKALEYİ OKU
24
Oca 2021
Efsaneden gerçeğe Çamköprü

Karasu, 1800'lü yılların son çeyreğine kadar bugünkü Küçük Karasu diye tabir edilen Karasu'dan yönetildi. Buraya Osmanlı döneminde Nefs-i Karasu yani Merkez Karasu adı verilmiştir. Sınırları Melen ırmağından Deniz Köyü'ne...

MAKALEYİ OKU
15
Oca 2021
Çakmak hattı koruganları

Savaşta; uçak, tank ve gemi bombardımanına karşı kendi bölgesini korumaya çalışan savunma yapılarına korugan veya tabya denir. Ana malzemesi demir ve betondan oluşan bu dayanıklı mevziler yüzyıllardır devam eden savaş taktikleri ve teknolojisinin...

MAKALEYİ OKU
31
Ara 2020
Rahip Bıjışkyan Karasu’da (1817)

1777 yılında Trabzon'da bir Ermeni anne ve babadan dünyaya gelen Per Minas Bıjışkyan, üniversite eğitimi için Venedik'e gitti. Venedik'in San Lazzaro Adası'nda Katolik inancını benimseyen Ermenilerin kilisesi ve ilahiyat fakültesi...

MAKALEYİ OKU
25
Ara 2020
19.yüzyılda Karasu’da veba

Tarih boyunca veba başta olmak üzere sıtma, çiçek, kolera gibi hastalıklar tüm insanlığı tehdit etmiştir. Hastalığın sosyal, siyasal, ekonomik boyutları kısa sürede halkları ve devletleri olumsuz yönde etkilemiştir. Asya ile Avrupa arasındaki...

MAKALEYİ OKU
17
Ara 2020
Karasu’da ilk hastane ve eczane (1910)

19. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde tıp medreseleri ve şifahanelerin artık çağın gereklerini yerine getiremediği görülmeye başlandı. Bunun üzerine Cumhuriyet'in temellerini atan padişah olarak bilinen Sultan II. Mahmud döneminde...

MAKALEYİ OKU
09
Ara 2020
Seyahatnamelerde Karasu

Seyahatnameler, genellikle devlet görevinde elçilik yapmak amacıyla farklı ülkelere diplomatik ziyaretler gerçekleştiren kişilerin gördüklerini edebi bir üslupla kaleme aldığı gezi yazılarıdır. Thevenot gibi tüccarlar da mesleği gereği...

MAKALEYİ OKU
03
Ara 2020
Karasu Rüşdiyesi (1910-1923)

19. yüzyıldan itibaren sanayileşmenin hızla artmasıyla birlikte dünya genelinde siyasal, sosyal, ekonomik, askeri politikalar değişmeye başlamış, eğitim ise en önemli kurumlardan biri haline gelmiştir. Modern insanın eğitim anlayışı ile...

MAKALEYİ OKU