27
Tem 2022
Karasu Halkevi

1912-1913 Balkan Savaşları, 1914-1918 I. Dünya Harbi ve akabinde Türk milletinin Batılı emperyalist devletlere karşı vermiş olduğu aralıksız 10 yıllık bir savaş dönemi, sonunda Milli Mücadele verilerek 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanı...

MAKALEYİ OKU
06
Tem 2022
Kocaali Merkez Mahallesi’nin kuruluşu

Doğu Marmara ile Batı Karadeniz'in birleştiği noktada konumlanan Kocaali, kıyıdan birkaç kilometre içerde, hafif yüksek, çevresine hakim bir sırt üzerine kurulmuştur. Denizden yüksekliği ortalama 40-50 metre olmakla birlikte tepenin her...

MAKALEYİ OKU
15
Haz 2022
Karasu’da geleneksel yaşam (1950) – 2

Geçen haftanın devamı... Karasu'da doktor, eczane ve hastane bulunmamaktadır. En fazla görülen hastalık sıtma ve romatizmadır. İncilli, Karasu, Kuyumculu ve Kocaali'nin sahili tamamen bataklık ormanlarından oluşmaktadır. Polis teşkilatı...

MAKALEYİ OKU
09
Haz 2022
Karasu’da geleneksel yaşam (1950) - 1

Tarihi Doğu Roma'ya (Bizans) kadar uzanan Karasu, Osmanlı döneminde devletin odun ve kereste deposu olarak öne çıkan, Sakarya Nehri ve Melen Irmağı'nın denize döküldüğü noktayı kontrol eden önemli bir merkezdi. 20. yüzyılın başından...

MAKALEYİ OKU
01
Haz 2022
Maden Deresi’nin tarihi görselleri

Maden Deresi'nde Antik çağlardan beri varlığı bilinen simli kurşun ve çinko madenlerini çıkarmak için 1898 yılında Karasu Madenleri Osmanlı Anonim Şirketi kurulmuştur. Merkezi İstanbul'da bulunan şirketin temelleri Osmanlı tebaasından...

MAKALEYİ OKU
26
Mayıs 2022
Darıçayırı ve Lahna muhtarlarına saldırı (1889)

1888 yılında Düzce'nin Esma Hanım karyesinden Abaza Şakir ile Düzceli Laz Deli Mehmet yanlarına Akçakoca'dan da üç nefer alarak Kara Serdarı adlı bir çete kurdular. Eşkıyalar Düzce'de büyük soygunlar gerçekleştirdiler. Akçakoca...

MAKALEYİ OKU
06
Nis 2022
Karasu-Kocaali yol ve muhacir istiyor (1937)

20. yüzyıla kadar Kocaeli Mutasarrıflığına bağlı büyük bir kaza olan Karasu, 20. yüzyılın başından itibaren küçülerek önce Kandıra, sonrasında Adapazarı'na bağlı nahiye olmuş, 1933 yılında yeniden kaza statüsüne kavuşmasına...

MAKALEYİ OKU
30
Mar 2022
Yok olan köy: Balıklağ

Sakarya Nehri ile Melen Irmağı arasında kalan Kuzey Sakarya bölgesi ilk olarak 1290-1302 tarihleri arasında Kastamonu merkezli kurulan Çobanoğulları'nın son beylerinden Ali Amourios tarafından denizden yapılan akınlarla ele geçirildi. 1304...

MAKALEYİ OKU
23
Mar 2022
17.yüzyıla kadar Kocaali tarihi

Kocaali'ye ilk Türkmen akınları 1295-1305 tarihleri arasında Çobanoğlu Beyliği'nin son varislerinden Ali Amourius tarafından yapıldı. Kurduğu filolarla hasat zamanlarında Milan Çayı'ndan Sangarius Nehri'nin batısına kadar...

MAKALEYİ OKU
03
Şub 2022
Karasu’da yakalanan korsanlar (1883)

Karasu, Osmanlı devleti için odun ve kerestenin temin edildiği, ırmakları, ormanları ve iskeleleriyle meşhur önemli bir yerleşim yeriydi. 1880'li yıllardan itibaren Karasu'da keşfedilen madenler ile kurulan fabrika ve maden ocakları...

MAKALEYİ OKU
19
Oca 2022
Karasu ve Kocaali’nin sahilden içeri taşınması (17.yüzyıl)

Kocaali, Kuyumculu, Karasu ve İncirli, 14. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında göçebe Türkmenlerin yerleştirilmesiyle kuruldu. 15. yüzyılda Sinop, Trabzon, Kırım ve Kefe'nin alınmasıyla birlikte Karadeniz tamamıyla...

MAKALEYİ OKU
13
Oca 2022
Caferiye’nin kurucusu Açba Cafer Bey (1)

Caferiye, 1864-1867 Çerkez-Abaza Sürgünü ve 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra Ruslar tarafından soykırıma uğrayarak yurtlarından çıkarılan Abazalar tarafından kuruldu. Köyün kurucusu Açba Cafer Bey'dir. Cafer Bey, 93 Harbi'nde...

MAKALEYİ OKU
05
Oca 2022
Bolazar’dan Gümüşoluk’a

Kocaali'nin en eski yerleşimlerinden biri olan Gümüşoluk'un Osmanlı dönemindeki adı Bolazar'dır. Osmanlı'nın kuruluş yıllarında Türkmenler tarafından kurulan bir köy olmasına rağmen köyün tarihi hakkında bugüne kadar...

MAKALEYİ OKU
01
Ara 2021
Kocaali’de Zülüflü Baltacılar (1816)

13. yüzyılın başında Orhan Gazi tarafından fethedilen Kocaali toprakları, sonrasında Koca Ali Bey adında bir zat tarafından insanların yaşamasına elverişli hale getirilmiştir. Koca Ali Bey burada kendi adıyla bir vakıf kurmuş, arazileri...

MAKALEYİ OKU
13
Eki 2021
Kocaali ilk nerede kuruldu?

Kocaali, 1304-1314 yılları arasında Orhan Gazi'nin kumandanlarından Konur Alp tarafından İslâm toprağı haline getirildi. 18. yüzyıla kadar köy, 19. yüzyıldan itibaren divan, 20. yüzyıldan itibaren ise nahiye statüsünde olan Kocaali'nin...

MAKALEYİ OKU
08
Eki 2021
Kocaali Vakfı ve kurucusu

Osmanlı Devleti, dünya tarihinin en uzun yaşayan siyasi yapılarından biridir. 15. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar üç kıtada varlığını sürdürmüş, geniş coğrafyalara hükmetmiştir. Böylesine büyük bir sistemi yüzyıllarca...

MAKALEYİ OKU
24
Eyl 2021
İncirli’den İncilli’ye (1520)

Günümüzde Karasu'nun merkez mahallesi konumunda bulunan İncilli, Sakarya'nın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Fakat Karasu'nun yerlisi Manavlar İncilli'nin, Karasu'dan (K. Karasu) göçen kişiler tarafından kurulduğunu...

MAKALEYİ OKU
01
Eyl 2021
İhsaniye’de imam ve muallim meselesi (1910)

Sultan II. Mahmud'un 1824 yılında yayınladığı fermanla okuma yazma zorunlu hale getirildi. 1839'da öğretmenlerin sınavla alınması kararlaştırıldı. 1841'de Meclis-i Maarif-i Umumiye (Milli Eğitim Bakanlığı) kuruldu. 1848'de...

MAKALEYİ OKU
25
Ağu 2021
Karasu’da bir ahi geleneği kel paşa tekkesi

Karasu sınırları içinde, Sakarya Nehri'nin kıyısındaki Hürriyet Köyü'nde bulunan Kel Paşa Tekkesinin 1500'lü yıllarda ahi şeyhlerinden Kel Ali Paşa lakaplı bir ahi şeyhi tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir. Yapı,...

MAKALEYİ OKU
18
Ağu 2021
Karasu’nun İttihatçı Belediye Başkanı İbrahim Bey (1909-1913)

18. yüzyıldan itibaren hızla gelişen Adapazarı, 20. yüzyılın başında ticari yönden Anadolu'da önde gelen şehirlerden biri haline geldi. Cumhuriyet döneminde de bu özelliğini sürdüren Adapazarı'nın gelişimindeki en büyük pay...

MAKALEYİ OKU
28
Tem 2021
Karasu’da batan hazine gemisi (1772)

1768 yılında başlayan Osmanlı Rus Savaşı hemen bütün cephelerde Türklerin mağlubiyetiyle sonuçlanıyordu. Yaklaşık 300 yıldan beri dünya hâkimiyetini elinde bulunduran Osmanlı Devleti, artık bu gücünün sonuna gelmişti. 1774'te imzalanan...

MAKALEYİ OKU
07
Tem 2021
Yaşayan altın Mersin balığı

Mersin Balığı, Karasu ve Sakarya'nın en önemli simgesidir. 1875-1975 yılları arasında Karasu halkının en önemli geçim kaynağı Mersin Balığı Havyarı olmuştur. 2000'li yıllardan sonra Sakarya Nehri'ndeki Mersin Balığı popülasyonunu...

MAKALEYİ OKU
30
Haz 2021
Denizköy İskelesi (1914)

Varlığını Sakarya Nehri ile Karadeniz'e borçlu olan Karasu, bir deniz şehridir. Deniz, Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar Karasuluların her şeyi idi. Ulaşım ve ticaretin tamamına yakını iskelelerden yapılıyordu. Sakarya İskelesi,...

MAKALEYİ OKU
09
Haz 2021
Osmanlı coğrafyasında Karasu yer adları

Karasu adı, geçmişten günümüze yer adı olarak haritada pek çok yere ev sahipliği yapmıştır. Bu ismin tam olarak ne anlama geldiği bilinmemektedir. Bazı kaynaklarda 'Ağır akan su” anlamına geldiği ifade edilmişse de bu ifadeyle tam...

MAKALEYİ OKU