Bu yıl plaj voleybolu yok!

Karasu sahilinde yaz aylarında 5 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen plaj voleybolu turnuvalarının, bu yıl ekonomik nedenlerden dolayı oynanmayacağı açıklandı.

Bu yıl plaj voleybolu yok!

Her yıl düzenli olarak Karasu sahilinde gerçekleştirilen yaz turnuvalarının bu yıl gerçekleştirilmeyeceği belirtildi. Geçmiş yıllarda, plaj futbolu ve plaj voleybolu turnuvaları gerçekleştirilmiş ve büyük ilgi görmüştü. Beş yıldır düzenlenen plaj voleybolunun bu yık ekonomik durumların iyi olmaması nedeniyle yapılamayacağı açıklandı.

 

Sporseverleri üzen bu haber ile Milyon liralık Sahil Park’ta bulunan ışıklandırmalı futbol / voleybol sahasının da tatilcilere ve çocuklara oyun alanı olarak kalacağı anlaşıldı. Karasu Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Murat Çelik, konuyla ilgili olarak yap­tı­ğı açık­la­ma­da şunları söyledi:

 

“Be­le­di­ye ola­rak dü­zen­le­di­ği­miz spor et­kin­lik­le­ri spora il­gi­li-il­gi­siz tüm hal­kı­mız­dan, özel­lik­le yaz­lık­çı­la­rı­mız­dan ol­duk­ça fazla ilgi gö­rü­yordu. Fakat bu sene il­çe­mi­zin ya­pıl­ma­sı ge­re­ken çok daha acil iş­le­ri var. On­la­ra ağır­lık ve­re­ce­ğiz. Ön­ce­li­ği­miz gerek yaz­lık­çı mi­sa­fir­le­ri­mi­zin ra­hat­lı­ğı, ge­rek­se tüm ma­hal­le­le­ri­mi­zin acil hiz­met ih­ti­yaç­la­rı­dır. Ka­ra­su Be­le­di­ye­si ola­rak yü­kü­müz ağır. O yüz­den plaj vo­ley­bo­lu­nu bu sezon as­kı­ya aldık. Uma­rım ge­lecek se­zon­lar­da çok daha iyi bir or­ga­ni­zas­yon dü­zen­le­riz”

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2017, 11:58
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER