-

Karasu Belediyesi’nde performans puanının düşüklüğü gerekçesiyle işten çıkarılan işçilere yönelik basın açıklaması yayımlayan Cumhuriyet Halk Partisi Karasu İlçe Başkanı Aykut Süt, performans düşüklüğü nedeniyle işçi çıkarma gerekçeli nedenle fesih halleri arasında olduğunu ancak belirli şartların yokluğunda performansa dayalı olarak yapılan feshin geçersiz olacağını söyledi. Başkan Aykut Süt, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

Bilindiği üzere, Karasu Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 tarih ve 35 sayılı kararı ile belediye bünyesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kuruluş, müdürlerin, şeflerin, memurun, sözleşmeli personelin ve işçilerin görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi. Ve yine düzenlenen puantaj yönetmeliği ile işçinin performansı ölçülmeye başlandı.

Karasu Belediye’nin işlerliğinin arttırılmasına yönelik olarak bir yapılanmaya gidilmesine herhalde kimsenin itirazı olamaz, olmamalı da. Cevaplanması gereken soru şu. Performans düşüklüğü nedeniyle bir işçinin işine son verilebilir mi? Verilebilirse hangi koşullarda verilebilir.

ŞARTLAR YOKSA FESİH GEÇERSİZ

İş Kanunumuz ve ilgili diğer yasal düzenlemeler ışığında bu sorunun cevabı evettir. Performans düşüklüğü nedeniyle işçi çıkarma geçerli nedenle fesih halleri arasındadır ancak belirli şartların yokluğunda performansa dayalı olarak yapılan fesih geçersiz olacaktır.

Performans kriterleri, objektif ölçütlere dayanmalı. Performans kriterleri, önceden saptamış olmalı. Performans kriterleri işçiye bildirilmeli. İşverenin performans beklentisi için işçiye gerekiyorsa eğitim verdirmiş olmalı. İşverenin performans nedeniyle feshinde işçiden mutlaka savunma alınmalı.

İşverenin geçerli nedene dayanarak işçi çıkarabilmesi için belirtilen şartlara uyması yasal zorunluluktur. Bununla birlikte, işveren iş akdinin feshine gerekçe yaptığı performans düşüklüğünü veya işçinin verimsiz çalışmasını ayrıntılı olarak somut verilerle göstermelidir.

İşçi sık sık hastalanıyor mu? İşçi işi öğrenme ve kendisini o işe vermede, kendisini geliştirmede net bir şekilde yetersiz kalıyor mu? İşçi işe yatkın değil mi? İşçi işini yavaşlatıyor mu? İşçinin işe yönelik şevki gittikçe düşüyor mu? İşçi kendinden beklenenden daha düşük performans mı gösteriyor veya benzer iş gören diğer işçilere oranla daha az verim mi ortaya koyuyor?

SAVUNMA ALINMADAN FESHEDİLDİ

31 Mart 2019 seçimlerinden bu güne geldiğimizde ilçemiz gündemini en çok meşgul eden konuların başında Karasu Belediyesi ile bağlı şirket KARSAŞ çalışanlarının iş sözleşmelerine haksız ve hukuksuz şekilde son verilmesinin gelmesi artık göz ardı edilebilecek bir durum olmaktan çıktı. En son biri engelli kadrosundan olmak toplam 4 işçinin iş sözleşmesi performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek herhangi bir savunma alınmadan ve fesih ihbar sürelerine uyulmadan fesih edildi.

Sözleşmesi fesih edilen işçilerin performansını kim, neye, hangi kritere göre puanladı, belli değil. İlgili kişi düşük puan verdi de işçi dikkatli ve özenli davranması konusunda neden uyarılmadı, işçiye görev tanımında belirtilen işlerinde yetersiz olduğu açık olarak neden belirtilmedi, sözleşmesinin feshi öncesinde savunması neden alınmadı.

Gelinen noktada dönem dönem nükseden bu durumun belediye yönetiminin niyetini açık olarak ortaya çıkardığını söylemekten geri durmamak gerekir. Belediye yönetimi kamu gücünü kullanarak bir takım düzenlemelerin arkasına gizlenmek suretiyle ve açık hukuk ihlali yaparak çalışanlar ve ailelerinin mağdur etmeye devam edemez.

YANLIŞ HESAP KARASU ADLİYESİ’NDEN DÖNER

Avukat olan Belediye Başkanı bir kenara belediye bünyesinde 3 tane avukat meslektaşım görev yaparken bu hukuk ihlalini anlamlandıramıyorum. Bundan önce yapılan sözleşme fesihlerine ilişkin açılan işe iade davalarından karara çıkan dosyalarının tamamında işçinin işe iadesine karar verildiğini ve belediyenin haksız fesih nedeniyle 8-10 maaş arasında işçiye tazminat ödediğini görmüyorlar mı?

Hizmetlerin para ile yapıldığını, bu paranın da gökten zembille inmediğini her fırsatta dile getiren Belediye Başkanımızı arsa satışlarından, yol kenarı otoparklarından elde edilen parayı çarçur etmemeye, netice itibariyle hukuki yanlıştan dönmeye davet ediyorum. Aksi halde, yanlış hesap Bağdat’tan değil, Karasu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden döner.