Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Karasu Kaymakamlığı tarafından yayımlanan bir bülteni, basın ile paylaştı. Tarımsal amaçlı kullanılan ve patpat diye tabir edilen araçların trafiğe çıkmasının yasak olduğunu belirten yetkililer, bu tür araçların trafikten men edileceği konusunda vatandaşa duyuruda bulundu. Vatandaşın mağdur olmaması için yayımlanan basın bülteninin dikkate alınmasını ifade eden yetkililer bu tür araçların, yaşanan kazalarda ölüme ve yaralanmaya yüksek oranda sebep olduğunu dile getirdi. Yayımlanan basın bülteninde şu ifadelere yer verildi:

 

Patpat tabir edilen tarım araçlarının kullanımı

 

"İlçemizde tarımsal faaliyetlerin yoğun olması dolayısıyla tarım alanlarında kullanılmak üzere imal edilen ve patpat diye tabir edilen araçların, teknik özellikleri itibariyle karayolu trafiğine çıkmak üzere üretilmediği, ancak römork ve benzeri aparat-donanımlar takılmak suretiyle karayollarında kullanıldığı ve bu surette trafikte seyretmelerine dayalı olarak ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına sebebiyet vererek vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin can güvenliğini tehlikeye düşürdükleri tespit edilmiştir. Ayrıca, 30.01.2001 tarih ve 0026 sayılı ve 16.01.2001 tarih ve 0083 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile mevzuatta tanımı dahi bulunmayan bu araçların trafiği tehlikeye düşürdüklerinden karayollarında ve diğer araçlar tarafından kullanılan yollarda (şehir içi ana caddeler ve ara sokaklar) kullanımına müsaade edilmemesi gerektiği doğrultusunda amir hükümler bulunmaktadır.

 

Vatandaşlarımızın can güvenliklerinin sağlanması Devletimizin temel sorumlulukları arasındadır. Patpat tabir edilen araçların trafiğe çıkmalarının yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde vatandaşlarımızın can güvenliği açısından tehdit oluşturması dolayısıyla; gerek karayolları, gerekse şehir içi ana arterler ve ara sokaklarda bu araçlara rastlanılması durumunda, derhal cezası yazılarak çekici marifetiyle otoparka çekilmek suretiyle trafikten men edilecek ve bu surette meydana gelebilecek ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının önüne geçilerek, Trafikte seyreden başta patpat kullanıcıları olmak üzere, diğer araç sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın can güvenlikleri sağlanacaktır. Konu ile ilgili olarak trafik birimlerimizin yapacakları çalışmalarda, tüm vatandaşlarımızın gereken hassasiyeti göstermeleri ve kendilerine bu konuda destek olmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"