Karasu Aziziye Mahallesi Muhtarı Besim Ömer Cengiz, 2023 yılı fındık alan bazlı gelir destekleme askı icmallerinin askıya çıktığını söyledi. Muhtar Cengiz, “Listeler 22 Ocak Pazartesi günü askıdan indirilecek. Bu zaman zarfı içerisinde üreticiler listelerden isimlerini kontrol edebilirler” diye konuştu.

Muhtar Besim Ömer Cengiz, “22 Ocak pazartesi gününe kadar fındık üreticilerimiz kendilerine ait bilgileri kontrol etmeli. Arazi miktarı ve destekleme tutarları ile ilgili bir eksiklik veya yanlışlık tespit etmeli halinde İlçe Müdürlüğü nezdinde, askı süresi içerisinde, itiraz ve düzeltme talebinde bulunmaları gerekmektedir” vurgusunu yaptı.

Güler Çınasoğlu’nun haberi