-

EK BÜTÇE GELİR ve GİDER KALEMLERİ (izle):

...

Salı günü gerçekleştirilen Karasu Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ikinci oturumunda ek bütçe talebi görüşüldü. Bütçe talebinin oylanması öncesi Belediye Başkan Yardımcısı Hilmi Erbatan, talep edilen ek bütçenin gelir ve gider tablosunu kalem kalem anlattı.

KESİNTİ ORTADAN KALKTI

Erbatan, açıklamasına, “İller Bankası’na ödenmesi gereken uzun vadeli kredinin bütçe kabulünden sonra yapılandırılması ve buna bağlı olarak ödenen taksit miktarının azalmasıyla 10 milyon liralık kesintinin yapılmaması kaynaklı gelir artışının doğmasına neden oldu” diyerek başladı.

“Bununla beraber İller Bankası ve vergi gelirlerinin ilk 6 aylık dönemde beklenenden daha iyi oranda gerçekleşmesi ile Belediyemizin yapılandırılan SGK ve vergi borçlarına karşılık gayrimenkuller üzerinden mahsuplaşma imkanının doğmasıyla gelirlerimiz arttı” diyen Erbatan, “Bu nedenle de yeni yatırımları yapmak adına ek bütçe yapılmasına ihtiyaç duyuldu” ifadelerini kullandı.

ÜŞ KALEMDE GELİR ARTIŞI

Erbatan, merkezi idare ve vergi gelirlerinden alınan paylar ile diğer paylardan 10 milyon lira, arsa satışından 8 milyon 728 bin 600 lira ve genel bütçe idaresinden alınan proje yardımlarıyla 2 milyon 400 bin lira olmak üzere toplam 21 milyon 128 bin 600 lira ek gelir elde edildiğini belirtti.

51 milyon 871 bin 400 lira olan Karasu Belediyesi 2021 yılı bütçesi, 21 milyon 128 bin 600 liralık ek bütçe talebenin mecliste oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından 73 milyon liraya yükseldi.