-

İlçedeki bazı basın kuruluşlarında yayımlanan Şehr-i Keyff Kebap’ın açık mektubuna Karasu Belediyesi’nden yanıt gecikmedi.

“İşletme sahipleri, açık mektup adı altında basın açıklaması yaparak kendi hukuksuzluklarına yeni bir yöntemle kamuoyu desteği sağlama çabasına girmişlerdir” şeklinde başlanan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği gibi söz konusu kafeterya, 2 sene öncesinde aynı yerde tamamı hazine arazisi üzerinde ve yol ortasında iken sahil projemizi başlatmadan önce yapının kamunun ortak kullanımı içerisinde hazine arazisi ve yol ortasına yapılmış olduğunu, projemizin buradan başladığını belirterek bu yapıyı mevcut kendi mülklerine doğru kaldırmalarını sözlü/yazılı olarak bildirip tebliğ etmiştik.

Bu işlem ve tebliğlere rağmen yaptığımız tüm hukuki girişim ve işlemleri mahkemeye taşımakla kalmamış, Ankara başta olmak üzere biri doğu ili ve kendi ilimizden ulaşabildikleri bütün siyasi ve idari makamları devreye sokmaya çalışıp ulaştıkları siyasi ve idari makamlara yanlış bilgiler verip mağdur edildiklerini anlatmış söz konusu kamu tecavüzlerinin devamı ile haksız kazançlarını sürdürme gayretinde olmuşlardır.

YAPI KAYIT BELGESİ KANUNEN GEÇERSİZ

Bu da yetmemiş müteaddit defalarca belediyemize gelerek kabadayı tavırlarla başkan yardımcılarımız düzeyinde öldürmeye varan tehditlerde bulunmuşlardır. Ancak mahkeme dahil başvurdukları her türlü meşru ve gayrimeşru yoldan netice alamayınca yıkım aşamasına gelen kafeterya tesisi işletmelerini, bulundukları yere çekmek zorunda kalmışlardır.

Bu aşamadan sonrada Doğu Karadeniz Sahil Projemizin yapımına başlanılmış ve tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.

Lakin aynı işletme sahipleri bu sefer söz konusu işletmelerinin takriben 2 bin metre batısında bu kez yeni bir yer kiralamışlardır. (Şehr-i Keyff Kebap) Bahsi geçen yerin derme çatma sundurmalı kısmına öncesinde alınmış Yapı Kayıt Belgesi, sundurmanın yıkılarak yenisinin yapılmaya başlanması üzerine söz konusu Yapı Kayıt Belgesi kanunen geçersiz hale gelmiştir.

Açıklamalarına konu yer henüz üstü dahi kapatılmamış zemin şap aşamasında iken ilgili kişiler uyarılmış sundurmalara izin verilmesinin mümkün olmadığı, ruhsat alamayacakları müteaddit defa bildirilmekle kalmamış inşaatın en başında söz konusu yapı mühürlenmiştir ve cezai müeyyide uygulanmıştır.

(GÖRÜNTÜLERİ MEVCUTUR) Ancak işi yapan firma sahipleri mühür fekki yaparak yapıyı gayri hukuki tamamlamış, üstelik belediyemizce yapılmış işlemleri mahkemeye taşımışlardır.

BAŞKAN YARDIMCISINA HAKARET ve TEHDİT İDDİASI

Şimdi ise ilk işletmelerindeki gibi yaptıkları gayri hukuki iş ve işlemlerin devamı noktasında, yine bulundukları tüm siyasi, idari ve hukuki girişimlerden netice alamayacaklarını anlayınca 23 Mayıs 2022 tarihinde kalabalık bir gurup halinde adeta baskın yaparcasına belediyemize gelerek ilgili başkan yardımcımıza hakaret ve tehditlerde bulunmuş belediye koridorlarında küfürler savurmuşlardır.

Bundan da netice alamayan ilgililer son bir kez de Karasu’ya hizmet güzellemeleriyle ve belediye yetkililerimizi yalan ve iftira ile töhmet altında bırakma cesareti gösterip usulsüzlüklerine Kamuoyu desteği sağlamaya çalışmaktadırlar.

Karasu Belediyemiz hukuka uygun müteşebbisleri her zaman teşvik etmiş ve cesaretlendirmiştir, ayrım yapmaksızın halkımızın tamamına hizmet etme ve ilçemizin imkanlarından fırsat eşitliği içerisinde hukuka uygun, adaletli bir şekilde yararlanılması hususlarına önem vermekte ve hassasiyetle takip etmektedir.

Tüm ilçe halkımızın bilgi ve dikkatine saygıyla arz ederiz.