-

Bu haber KarasuHaberleri.com’un özgün haber içeriğidir. Haber metni veya haber görselini başka bir sitede görürseniz çalınmış demektir. Bu tür kopyala yapıştır sitelere itibar etmeyiniz. Emek hırsızlığına göz yummayınız.

CHP Karasu İlçe Başkanı Aykut Süt, Salı günü yapılacak olan Karasu Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 6.gündem maddesinde yer alan arsa satışıyla alakalı açıklamada bulundu. Rezerv Yapı Alanı’nın satılmasını dikkat çeken bir durum olarak değerlendiren Başkan Süt, “Vatandaşa ait olan taşınmazlar satışa çıkartılıyor. Bu para nereye harcanacak, açıklansın” diye konuştu.

VATANDAŞA AÇIKLANSIN

“Seçilen alanların ısmarlama satış olduğu ortada” diyen Aykut Süt, “Deprem gibi afetlerle olağan üstü haller için ayrılmış bu yerlerin satışından elde edilen gelir kanun gereği kentsel dönüşüm için kullanılmalıdır. Aklımıza bazı sorular geliyor? Belediye, vatandaşın malını satarak nerede kullanacağını vatandaşa açıklamalı” ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRDİKLERİNİ YAPIYORLAR

Başkan Aykut Süt, “Arkalarında iktidarın gücü var diyerek geldiler. İlk günden beri arsa satışlarıyla kaynak sağlıyorlar. Proje yapmak için kamuya ait taşınmazları satmak kabul edilemez. Önceki AK Partili Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu’nu eleştiriyorlardı bu konuda. Kendileri aynı yoldan gidiyorlar. Bu ihanettir, Karasu’nun geleceğine yapılan darbedir” diye konuştu.

Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 6.Gündem Maddesi Şöyle:

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 2. maddesinin (c) bendi uyarınca 30.11.2020 tarihli ve 256401 sayılı Bakanlık Makamının oluru ile “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlenen A.Aziziye Mahallesi 434 ada 3 ve 334 nolu parsel, İhsaniye Mahallesi pafta F25-d-13-d-1-a ‘da 1610 nolu parselde bulunan taşınmazların yine, 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesinin 12. fıkrasına istinaden, Karasu Belediye Başkanlığı nezdinde açılacak dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılması ve bu gelirin 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak dönüşüm uygulamalarında kullanılması için Dönüşüm Projelerinin Özel Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 25. maddesi uyarınca satışı için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 18.03.2021 tarih ve E4140 sayılı yazı ile konunun meclis’e sunulması.

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesinin 12. Fıkrası ne diyor?

(12) Kanun kapsamında Bakanlıkça yürütülen uygulamalar neticesinden elde edilecek gelir ve hasılat, Kanunun 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilir. Kanun kapsamında İdare ve TOKİ ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yürütülen uygulamalardan elde edilen gelir ve hasılat dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmez. İdare ve TOKİ tarafından Kanun kapsamında yürütülen uygulamalarda elde edilen gelir ve hasılat, kentsel dönüşüm uygulamalarında kullanılmak üzere İdare ve TOKİ’nin hesaplarına gelir olarak kaydedilir ve bu gelirler, kentsel dönüşüm uygulamaları dışındaki işler için kullanılamaz. Ancak, İdare ve TOKİ tarafından yürütülen uygulamalara Bakanlıkça kaynak aktarımı yapılmış ise, bu uygulamalardan elde edilecek gelir ve hasılatın belirli bir oranının dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmesi yönünde Bakanlık ile İdare veya TOKİ arasında protokol düzenlenebilir.