-

Karasu’nun geçmişte de serbest şehir ve serbest bölge olması konusunda girişimlerde bulunulduğuna dikkat çeken Başkan Keleş, SATSO Başkanı Akgün Altuğ’un Karasu’da BMC’ye verilen arazinin serbest bölge ilan edilmesi açıklamasına destek verdiğini söyledi. Keleş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“BMC’nin buradaki yatırıma devam etmemesi halinde bu bölgenin serbest bölge olarak değerlendirilmesi konusunda CHP olarak tam destek veriyoruz. Çünkü serbest bölgeler, ülkenin gümrük sınırları dışında tutulan, dış ticaretin kolaylaştırıldığı ve belirli ticari faaliyetlerin sürdürüldüğü özel bölgelerdir.

Mevcut arazinin, Karasu Limanı’na yakınlığı ve limanın aktif bir şekilde faaliyete geçmesi, Kuzey Marmara Otoyolu’nun açılması, bölgenin zaten münferit yatırım yeri olarak ilan edilmiş olması, stratejik konuma sahip olması gibi avantajları nedeniyle serbest bölge olarak ilan edilmesi şehrimizin geleceği açısından da son derece önemlidir.

Bu konuda SATSO tarafından yapılan çağrıya Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, iktidar milletvekilleri kulak tıkmamalı ve birliktelik sağlanarak girişimlere başlanmalıdır.

STRATEJİK VE COGRAFİ KONUMU ELVERİŞLİ

Limana 6 kilometre uzaklıkta olan Karasu’daki arazi, Sakarya 1.OSB’ye 60 kilometre, Sakarya 2.OSB’ye 69 kilometre, Sakarya 3.OSB’ye 40 kilometre, Karasu OSB’ye 4 kilometre, Ferizli OSB’ye 27 kilometre, Mobilya İhtisas OSB’ye 36 kilometre, Makina İhtisas OSB’ye 37 kilometre, Söğütlü Karma OSB’ye 38 kilometre ve Somi OSB’ye 39 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Yani arazinin konumunu serbest bölge olması için son derece elverişli. Üreticiler açısından, kurumlar, gelir ve damga vergisi istisnaları sağlanıyor. Bununla birlikte, ticaret kolaylığı imkanı, kar transferi imkanı, pazar ihtiyaçlarına göre serbestçe belirlenecek ticari faaliyet imkanı, mallar için süre sınırlamasının olmaması imkanı, bürokrasinin en aza indirilmesi imkanı gibi pek çok avantaj sağlıyor.

SERBEST BÖLGE, YATIRIMCIYA CİDDİ DESTEK SAĞLIYOR

Serbest bölgeler, üretim konulu faaliyet ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren serbest bölge kullanıcılarının imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Gelir veya Kurumlar Vergisi’nden istisnadır.

Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az yüzde 85'ini yurtdışına ihraç eden kullanıcıların istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. Üretim faaliyetinde bulunan serbest bölge kullanıcılarının, serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlem ve düzenlenen sözleşmeler damga vergisi ve harçlardan müstesnadır.

Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler, hiçbir izne tabi olmaksızın yurt dışına veya Türkiye'ye serbestçe transfer edilebilmektedir. Ticaret kolaylığı imkânı Türkiye’den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine, serbest bölgeden Türkiye’ye satılan mallar ise ithalat rejimine tabi olup, serbest bölge kullanıcıları Türkiye’den ihraç fiyatına (KDV’siz) mal ve hizmet satın alabilirler.

Diğer taraftan, serbest bölge ile diğer ülkeler ve diğer serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi hükümleri uygulanmaz. Ayrıca, bölgelerde sarf malzemelerinin en kısa sürede teminini sağlayabilmek amacıyla bedeli 5 bin ABD Doları veya karşılığı Türk Lirası’nı geçmeyen Türkiye mahreçli mallar, isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmadan/beyanname açılmadan serbest bölgelere getirilebilir.

Gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri ile üretici işletmelerin talepleri hariç olmak üzere, fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz. Başvuru ve faaliyet süresince her türlü bürokrasi en aza indirilmiştir. Serbest bölgeler özel sektör şirketlerince işletilmektedir.

Serbest bölgeler, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin parçası sayıldığından, bölgelerden Türkiye veya AB menşeli ürünler ile Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunan ürünlerin A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilmesi mümkündür. Üçüncü ülke menşeli ürünler ise Ortak Gümrük Tarifesi’nde belirtilen oran üzerinden Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü’ne gümrük vergisi ödenerek serbest dolaşıma geçirildikten sonra A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilebilir.

Serbest bölgede sağlanan teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı bütün firmalar eşit olarak yararlanır. İşleticiler ve kullanıcılar, yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek vergi dışı teşviklerden de yararlandırılabilir”