Genelge değişti

 

26 Mart 2010 tarih ve 27 bin 531 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/6 sayılı “Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi” ilgili genelgenin “2” maddesine göre oluşturulan “Gezici Tarım İşçileri İlçe İzleme Kurulu” her yıl Temmuz ayı içerisinde karara bağlayarak ilan ediyordu. 19 Nisan 2017 tarih ve 30 bin 043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 2017/ 5 sayılı “Mevsimlik/Gezici Tarım İşçileri” Genelgesi ile 2010/6 sayılı genelge iptal edildi,  “İlçe İzleme Kurulunun” da hukuki dayanağı kalmadığından, kurul tarafından 2017 yılı için toplantı ve herhangi bir karar açıklaması yapılmadı.

 

Beklenen rakam

 

30.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2017 yılı için belirlenen günlük brüt asgari fındık işçisi ücretleri 59 lira 25 kuruş olarak belirlendi. Bu ücretin altında Gezici/Mevsimlik tarım işçilerinin çalıştırılması mevzuata aykırı olacağı belirtildi. Karasu’da fındık yevmiyelerinin bu yıl günlük 60 lira olarak belirlenmesi bekleniyordu. Açıklanan rakamın da sadece 75 kuruş aşağıda olması, beklenen rakamın verildiği şeklinde yorumlandı. Sonuç olarak, bu meblağ (Gezici/Mevsimlik tarım işçileri çalıştırma ücretleri), herhangi bir kurul ya da komisyonun inisiyatifinde bulunmadığı ve adı geçen mevzuat hükmü gereği belirlendiği ifade edildi.