31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile Karasu Belediye Başkanlığı’na getirilen İshak Sarı ve meclis üyeleri, ilk toplantılarını, Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı ile gerçekleştirmiş oldu. Kanuna göre başkanlık görevine gelinmesinin 5.günü gerçekleştirilmesi zorunlu olan meclis, Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştirdi. Dört partinin üyelerinden oluşan meclis, 13 gündem maddesi ile toplandı. İlk meclis toplantısına yoğun bir katılımın olması dikkat çekerken, meclisin en önemli ayrıntıları 10.gündem maddesi ve sonrasında CHP’li meclis üyelerinden Mustafa İngenç’in verdiği gündem önergeleri oldu. Mali disiplin sağlamak amacıyla belediyeye ait mini otobüsün satışı da ilgi çeken bir madde olarak gözlerden kaçmazken, MHP’li meclis üyelerinin AK Partili meclis üyeleriyle birlikte hareket etmeyerek ayrı kararlar vermesi, akabinde MHP’li herhangi bir üyenin dört ihtisas komisyonu dışında asil üyeliklerinde yer almaması, aday çıkartsa da seçilememesi de önemli bir ayrıntı olarak göze çarptı.

 

 

Komisyonlar belirlendi

 

Nisan ayı olağan meclis toplantısı, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı’nın konuşması ile başladı. Sarı’nın “2019-2024 döneminin Karasu’muz için hayırlara vesile olmasını dilerim. Allah, hayırlı hizmetler yapmayı ve isabetli kararlar almamızı nasip etsin. Seçilen meclis üyesi arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gündemin ilk maddesinde Belediye Başkanlığı Divanı’nın oluşturulması gizli oylama ile gerçekleştirildi. İki asil ve iki yedek üyenin seçildiği oylama sonucunda asil katip üyeliklere Esra Bıyıklıoğlu ve Mehmet Berberoğlu; yedek katip üyeliklere ise Zekeriya Durmaz ve Sezai Aşık seçildi. Gündemin ikinci maddesinde ise Belediye Meclisi 1. ve 2. başkan vekilinin seçilmesi görüşüldü. Gizli oylama sonucunda 1.Meclis Başkan Vekilliği’ne Hüseyin Emanet, 2.Meclis Başkan Vekilliği’ne ise Murat Kaçar getirildi.  Gündemin 3.maddesinde; 2018 mali yılı faaliyet raporunun meclise sunulması işlendi. AK Parti Grup Sözcüsü olarak Hüseyin Emanet söz aldı. Emanet, “Eski başkan Mehmet İspiroğlu dönemini kapsayan faaliyet raporunu, projelerin gerçekleştirilmemiş olması ve faaliyet yılı içerisindeki mali işlemlerin şaibeli olması dolayısıyla, AK Parti grubu olarak red cevabı veriyorum” dedi. CHP Grup Sözcüsü Mustafa İngenç de grubu adına kabul edilmeyeceğini belirtti. MHP Grubu adına söz alan Fatih Şentürk ise 2018 yılı faaliyet raporuna çekimser oy kullandı. BBP meclis üyesi Mehmet Çatalbaş da söz aldı ve “2018 yılı faaliyet raporuyla ilgili maddeyi gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Benim oyum da çekimser yöndedir” şeklinde konuştu. Madde, oylanma sonucu oy çokluğuyla reddedildi.

 

İhtisas komisyonlarına beşer üye

 

Gündemin 4.maddesinde; meclis üyeleri arasından iki adet encümen üyesi seçilmesi konusu görüşüldü. Gizli oylama sonucu encümen üyeliklerine AK Partili meclis üyeleri Ali Şakar ve Leman Yanmaz getirildi. 5.maddede ise; İhtisas Komisyonları kapsamındaki altı komisyona beşer üye seçilmesi kararlaştırıldı. Açık oylama sonucu Çevre ve Sağlık Komisyonu’na; İsmet Yavuzyiğit, Hüdaver Ağun, Mehmet Berberoğlu, Şakir Şen ve Hasan Hocaoğlu seçildi. Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’na; Sabri Aslanbay, Ali Şakar, İsmail Karakaş, Mehmet Genç ve İsmet Günaydın seçildi. İmar Komisyonu’na; Yakup Ayar, Esra Bıyıklıoğlu, Hüseyin Emanet, Mustafa İngenç ve Fatih Şentürk seçildi. Plan Bütçe Komisyonu’nda; İsmet Yavuzyiğit, Sabri Aslanbay, Leman Yanmaz, Taşkın Ekşi ve Oktay Yazıcı yer aldı. Tarım Komisyonu’nda; Zekeriya Durmaz, Sezai Aşık, İsmail Karakaş, Çetin Ülker ve Hasan Hocaoğlu yer aldı. Son olarak Hukuk Komisyonu’na da; Abdülkadir Şamlıoğlu, Murat Kaçar, Ali Şakar, Akın Çelik ile İsmet Günaydın seçildi. Gündemin 6.maddesinde ise Türk Dünyası Belediyeler Birliği Temsilciliği’ne bir asil bir de yedek üyenin belirlenmesi görüşüldü. Oy çokluğuyla Murat Kaçar asil üyeliğe, İsmet Yavuzyiğit ise yedek üyeliğe seçildi. 7.maddede; Marmara Belediyeler Birliği Temsilciliği’ne birer asil ve yedek üye seçilmesi görüşüldü. Oy çokluğu ile Zekeriya Durmaz asil üyeliğe, Yakup Ayar ise yedek üyeliğe seçildi. 8.gündem maddesinde de Karasu Organize Sanayii (OSB) Müteşebbis Heyeti’ne üçer asi ve yedek üyenin seçilmesi konusu açık oylamaya sunuldu. Maddenin görüşülmesi öncesi söz alan BBP’li meclis üyesi Mehmet Çatalbaş, 04.10.2018 tarihli kararla kendisinin üyeliğinin devam ettiğini belirtti ve düşmediğini dile getirdi. Oylama sonucu, asil üyeliklere İshak Sarı, Hüseyin Emanet ve Abdülkadir Şamlıoğlu seçilirken, yedek üyeliklere Murat Kaçar, Zekeriya Durmaz ve Ali Şakar seçildi.

 

Otobüs satışı dikkat çekti

 

9.gündem maddesinde, nüfuslara göre seçilecek olan belediye başkana yardımcılarının, meclis üyeleri arasından seçilmesi ve kanuna göre maaşlarının belirlenmesine yönelik konu meclise sunuldu. Madde, oy çokluğu ile kabul edildi. 10.gündem maddesinde ise 2009 - 2019 yılları idari ve mali yapının incelenmesi ve meclise sunulması görüşüldü. İlgili madde, oy çokluğu ile kabule dildi ve Hukuk Komisyonu’na havale edildi. Gündemin 11.maddesinde ise 2018 yılı Denetim Komisyonu Raporu okundu ve meclise sunuldu. 12.gündem maddesinde, 2018 mali yılı kesin hesap cetvelinin görüşülmesi ve meclise sunulması konusu işlendi. Oy birliği ile madde, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Gündemin son maddesi olan 13.maddede ise Belediye’nin planlama alanında kalan trafonun yericin plan değişikliği konusu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından, gündem dışı önergelere geçildi. AK Partili meclis üyesi Hüdaver Ağun tarafından sunulan önergede belediyeye ait mini otobüsün satışı talep edildi. Belediye Başkanı İshak Sarı, “Mali disiplin sağlamak zorundayız. Suistimale açık bir konu olduğundan gelir kaynağı olması üzere satılmasını uygun görmekteyiz” dedi. Oy birliği ile konu, tekrar görüşülmek üzere meclis gündemine alındı.

 

Toplam borç açıklansın talebi

 

Diğer bir gündem dışı önergede ise Karasu’da yaşayan Roman vatandaşların konut sorunu ile sosyal hayatlarının iyileştirilmesi konusu sunuldu. Önergeyi sunan CHP’li meclis üyesi Şakir Şen, durumun vahim olduğunu belirtti. Şen, “Bu vatandaşlarımızın yaşam koşulları çok kötü durumda. Romanların konut sahibi yapılması, geçici olarak konteynerden faydalanmaları sağlanması ve normal yaşama alıştırılmak üzere bir rehabilitasyon çalışması da yapılmalı. Meclisin ve başkan olarak sizin duyarlı olarak yaklaşacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu. Önerge gündeme alınarak Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edildi. Son olarak ise CHP’li meclis üyelerinden Mustafa İngenç önergelerini sundu. İngenç’in sunduğu dört gündem dışı önergede şu ifadeler yer aldı: “Seçim öncesi gündeme gelen ve belediyeyi borç batağına sürükleyen 38 milyonluk kredinin ve 46 milyonluk ihalenin devam eden yargılamaya belediyenin müdahil olarak katılıp katılmayacağı konusunun; yargılamalar sonunda sorumlulukları bulunanlara uğranılan zararın tazmini konusunda gündeme alınması. Karasu Belediyesi bünyesinde bulunan şirkette son be yılda kaç işçinin çalıştırıldığı, ihtiyaç fazlası işçi çalıştırıldığı ve hiç işe gelmeden ücret alındığı konusunun görüşülmesi. İŞKUR aracılığıyla istihdam edilen toplum yararına çalışma projesi kapsamındaki personelin ilgili alanda çalıştırılıp çalıştırılmadığının görüşülmesi. Karasu Belediyesi’nin borçlarına ilişkin yaptığım başvurulardan sonuç alamadım. Kurum, firma ve şahıslara olan borcunun miktarının açıklanması. Arsa ve arazi satışlarının da görüşülmesi” İngenç, önergelerin sunulması konusunda yaptığı konuşmada, “Bunların hepsi birer iddia değil, belgeli konulardır. Mecliste konunun görüşülmesini istedim. Faaliyet raporunu onaylamadık. Bu konuların çoğu, faaliyet raporları dahilindedir. Karasu halkı, bunları meclisten bekliyor. Bu konuya belediyece cevap verelim denilemez. Bu borçları çıkartalım ve belediyenin girişine asalım. Bu borçlar varken nasıl hizmet edeceksiniz?” ifadelerini kullandı. Önerge maddelerinin toplu olarak onaylanması ve meclis gündemine alınması ile Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı sona erdi.