-

Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında bir dizi karar alındı. Toplantıda izolasyon konusunda vatandaşların yeterince duyarlı olmadığı görüldüğü belirtildi. Alınan karar gereği, maske takmayanlara ilk ihlalde 300 lira, ikinci ihlalde 900 lira para cezası ile 3 gün süre ile karantina yurdunda izole edilmesine karar verildi.

Ayrıca gerçekleştirilen toplantıda şu kararlar da alındı:

- Bundan sonraki dönemde ilçe düzeyinde okulların açılıp kapanmasına veya öğretime ara verilmesine İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar verilecek.

- Denetimlerde maske takmayan vatandaşlarımıza ilk ihlalde uyarı yapılması ve tekerrürü halinde 3 gün karantinada kalacakları ve en az 3 kitap okuma idari yaptırımının uygulanacağının tebliğ edilmesine yönelik karar değiştirilerek; Denetimlerde maske takmayan vatandaşlarımıza ilk ihlalde kabahatler kanunu 32. Maddesine göre 392 lira para cezası, ikinci ihlalde Umumi Hıfzıssıhha Kanuna göre 900 lira para cezası uygulanması ve 3 (üç) gün süre ile karantina yurdunda izole edilmesine şeklinde uygulanmasına karar verilmiştir.

- Sağlık Kurumlarında veya evinde Covid için numune veren vatandaşlara sağlık personeli tarafından numune sonucu çıkana kadar kendilerini izole edileceklerine dair taahhütname imzalatılacak olup, buna rağmen izolasyona uymayan kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 900 lira para cezası uygulanacak.

- 2020-2021 eğitim öğretim döneminde il içi ve il dışında ortaöğrenim ve yükseköğrenim gören (lise, önlisans, lisans, lisans üstü) öğrencilerin (Tıp fakültesi 6. sınıf öğrencileri hariç olmak üzere) devam eden pandemi sebebiyle Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinde beceri eğitimi/staj/klinik uygulama adı altındaki tüm iş yeri uygulamaları yaptırılmayacak.