İHSANİYE YAŞAM PROJESİ:

Pazartesi günü Karasu Belediyesi Şubat Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı başkanlığında gerçekleşen toplantıda bir gündem maddesi yer aldı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait olan İhsaniye Mahallesi’ndeki 162 ada 4 no’lu parselde yapılması planlanan Doğal Yaşam Merkezi için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması talebinin İmar Komisyonu Kararı doğrultusunda görüşülmesine ilişkin madde, oy birliğiyle meclis onayına sunuldu.