Türkiye ve Sakarya bölgesinde Sürdürülebilirlik Projesi kabul edilen tek okul olan Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, pazartesi günü proje ortaklarını ağırladı. İlk toplantısının Yunanistan’da yapıldığı projenin ikinci buluşması ise Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti. Tanışma ve Karasu’nun tanıtımı yapıldığı toplantıya Fransa’dan 2 öğretmen 4 öğrenci, İtalya’dan 2 öğretmen 4 öğrenci ve Yunanistan’dan 2 çevreci örgüt üyeleri katıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK

Proje Koordinatörü Ali Kaya proje hakkında bilgi vererek, “Sürdürülebilirlik, meslek liselerinde kullanılan malzemelerin, dışarıdan, fabrikalardan atık malzemeler alınarak bunların sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bu çerçevede devlet ekonomisine katkı sağlamayı da hedefliyoruz. Ayrıca öğrenci; sanayinin çöplüğü ile kendini sanayiye yetiştirmiş oluyor. Bunun bilincini Türkiye’de arttıracağız. Bu bilinç çerçevesinde hem biz kendi öğrencilerimizi çevreye duyarlı olarak yetiştireceğiz hem de yarın bu öğrenciler sanayici olacak. Dolayısı ile sanayici oldukları için de bulundukları yerlerdeki öğrencilere katkılarını sunmuş aynı zamanda da tabiatın, çevrenin farkında olan nitelikli insanlar oluşumuna sebep olacak” diye belirtti.

ÖĞRENCİLERİMİZİ BİLİNÇLENDİRECEĞİZ

Kaya, “İlk amacımız; bu bilinci öğrencilerimize erkenden katmaktır. An azından doğada var olan malzemelerin atıl durumunu tekrar kullanabilir niteliğe getirmektir. En büyük amaçlarımızdan biri de burada baca yakmadan, çevreyi kirletmeden nitelikli malzemeleri alıp tekrardan piyasaya sunmak” dedi. Proje ortaklarının 6 gün Karasu’da kalacaklarını da söyleyen Kaya, “Hafta içi Gazi Metal ve diğer meslek liselerine ziyaretlerimiz olacak. Ayrıca okulumuzda atık malzemeleri alıp bunlardan kullanılabilir materyal oluşumunu sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Kaya, Aralık ayında üçüncü toplantılarının Fransa’da, Mart ayında ise son toplantılarının İtalya’da olacağını belirtti.

Güler Çınasoğlu’nun haberi