-

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından Karasu’da imar planlarıyla ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, bahse konu olan bölgeye ilişkin imar düzenlemelerinin başlatıldığı ancak henüz kesinleşen bir planın olmadığı belirtilerek, Büyükşehir Belediyesi meclisinde planlama sürecinin devam ettiğinin altı çizildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunlarının ilgili maddelerine istinaden 1/100000–1/25000 ve 1/5000 ölçeğindeki imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak Büyükşehir Belediyesi’ne verilmiştir.

İmar planlarının yapım süreçleri ise; Belirli Meslek Grupları ve Karnesine haiz şehir plancıları tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak ilçe belediyelerimiz ile koordineli bir şekilde hazırlanan imar planları Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulur, meclis tarafından alt komisyon olan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna incelenmek üzere havale edilir.

Komisyon tarafından incelenen plan tekrar meclise sunularak ve meclis tarafından kabul edilerek onaylanması halinde imar planı, vatandaşlar, STK’lar, kurum ve kuruluşlar ile ilgili meslek grupları tarafından incelenmesi varsa talep ve itirazlarını almak için kanunun ilgili maddesine istinaden 1 ay süreyle kanunun ön gördüğü alanlarda asılarak ilan edilir.

SÜREÇ, ŞEFFAF DEVAM EDER

Bu zaman dilimde yapılan itirazlar tekrar değerlendirmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne, meclis tarafından ise teknik inceleme yapılmak üzere tekrar alt komisyona havale edilir. Meclis tarafından kabul edilen itirazlar tekrardan askıya çıkar. Söz konusu süreç, imar planı kesinleşinceye kadar şeffaf bir şekilde devam eder. Ardından da kesinleşerek hukuki yolu açık olmak kaydıyla yürürlüğü girer.

Karasu İlçemizin sahil kısmını da kapsayan, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca 01/12/1998 tarih ve 23227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilen Sakarya-Karasu Büyükmelenağzı Kıyı Bandı Turizm Merkezi Alanı’nın 13/09/2019 tarih ve 30887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12/09/2019 tarih ve 1532 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edilmiştir.

HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

İptal İşleminden sonra plansız kalan bölgede yukarıda da belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Karasu ilçesi sahil kısmına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlama süreci başlatılmış, ancak henüz kesinleşmemiş olup, planlama süreci meclisimizde devam etmektedir. Bu konu ile ilgili kurum kuruluş ve kişilerin herhangi bir görüş, istek, itirazı ve iddiası varsa kurumumuza iletmeleri halinde mevzuatlar çerçevesinde değerlendirmeye alınacaktır. Kamuoyuna duyurulur”