Herkes gidebilecek

 

Özel okula gitmek isteyen öğrencilere devlet desteği verileceğini belirten Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Dursun, “Özel okula gidemeyen öğrenci kalmayacak. Örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim ve öğretim desteği verilecek.  Eğitim ve öğretim desteğinden özel okul öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da yararlanabilecek.” şeklinde konuştu.

 

Belirli şartlarda verilecek

 

Bazı şartlar kapsamında her öğrenciye özel eğitim desteği verilebileceğini belirten Dursun, “Eğitim ve öğretim desteği, yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verilecek.  Bu kapsamda 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında, 5 bin 580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve temel lise türlerinde öğrenim görecek her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları ile ilk defa destek verilecek öğrenci sayıları belirlendi. Okul öncesi eğitim kurumuna giden 6 bin öğrenciye 3 bin 060 TL, ilkokula giden 15 bin öğrenciye 3 bin 680 TL, ortaokula ve liseye giden 15 bin öğrenciye 4 bin 280 TL, temel liseye giden 24 bin öğrenciye ise 3 bin 680 TL destek verilecek”  ifadelerini kullandı.

 

340 bin öğrenciye destek

 

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında okul kademe ve türleri için toplam 340 bin öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verileceğini belirten Dursun, “İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütler ile diğer ilgili hususlar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzda belirtilecektir. Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay yaş grubunda olanlar bir defaya mahsus olmak üzere eğitim öğretim desteğinden yararlanabilecek. Okul türlerine göre illere ayrılan öğrenci kontenjanına az talep gelmesi durumunda Milli Eğitim Bakanlığı boş kalan kontenjanları aynı okul türünden talebin fazla olduğu illerde kullanacak” şeklinde açıklamalarda bulundu.

 

HABER: Gülcan Elmalı