-

SASKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Su birim fiyatları 2560 sayılı İSKİ Kanunun Tarife Tespit Esasları başlıklı 23’üncü maddesi “Su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması, septik çukurların boşaltılması giderleri için ayrı tarifeler yapılır. Bu tarifelerin tespitinde, yönetim ve işletme giderleri ile amortismanları doğrudan gider yazılan (aktifleştirilmeyen) yenileme, ıslah ve tevsi masrafları (…) esas alınır. Tarifelerin tespiti ile tahsilatla ilgili usul ve esaslar bir yönetmelik ile belirlenir” hükmünü düzenlemektedir.

2560 sayılı kanunun yukarıda anılan maddesi ile bu kanun uyarınca çıkarılan Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda su birim fiyatları su temin ve ulaştırma maliyetlerine göre Genel Kurul tarafından belirlenmektedir.

İlgili maddede belirtildiği gibi su fiyatlarındaki güncelleme hukuk kurallarına uygun bir şekilde yapılmıştır. Mecburi olarak yapılan bu güncelleme kamu kuruluşunun zararını önlemek ve yatırımların aksamamasını sağlamak için minimum düzeyde olacak şekilde vatandaşlarımıza yansıtılmıştır.

Araştırılarak yapıldığı iddia edilen fakat araştırmadan ve konunun muhatabı ilgili kişilere sorulmadan yapılan talihsiz açıklamada iddia edildiği üzere Sayıştay’ın görüşünün alınmaması söz konusu bile olamaz. 2560 Sayılı Kanun ile tarifelerin nasıl oluşturulacağı açıkça belirlenmiş olup bu yetki su ve kanalizasyon idarelerinin Genel Kurullarına verilmiş, su tarifelerinin Sayıştay Başkanlığı’nca onaylanacağına ilişkin bir hüküm düzenlenmemiştir. Tarife belirleme esaslarını da kapsayan ve 2560 Sayılı Kanuna göre çıkarılan hali hazırda yürürlükte olan Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği Sayıştay Başkanlığından görüş alınarak yürürlüğe girmiştir. Hatta vatandaşların güncellemelerden olabildiğince az şekilde etkilenmesi için büyük bir kısmının sübvanse edildiği tarife değişikliğinden dolayı kurumumuz büyük bir sorumluluk üstlenmiştir.

Şehrimizin su ihtiyacını karşılarken altyapıda çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Kesintisiz içme suyunu şehrimizin en uç noktalarına kadar ulaştırıyoruz. Suyun yolculuğunu ve kalitesini an be an takip ederken gerçekleşen olumsuzluklara da anında müdahale ediyoruz. Oluşan maliyetin küçük bir kısmının karşılanması için ise bakım bedeli, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 87 ve 88. Maddelerine istinaden Sayıştay Başkanlığı görüşü alınarak yürürlükte olan Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği’nin 24. Maddesine göre su sarfiyatı olan abonelerden fatura başına alınmaktadır.

Bir ürünü alırken vergisini ödemek vatandaşlık görevlerinden biridir. Şubat ayında yapılan büyük indirim ile sudan alınan verginin büyük bir kısmından feragat edilmiş ve vatandaşlarımızın faturalarına yansıtılmıştır. Faturalar ile tahakkuk ettirilen gelirlere uygulanacak olan KDV oranları 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile belirlenmekte olup, su gelirine uygulanacak KDV oranı 13 Şubat 2022 tarihli ve 31749 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile %8’den %1’e düşürülmüş, su faturalarında tahakkuk ettirilen diğer gelirlerin KDV oranı ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bahse konu olduğu gibi yüzde 18’lik bir vergi konusu tamamen asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır.

İddialarla kamuoyunu meşgul etmek isteyenler veya yalanların yapılan hizmetlerin önüne geçebileceğini düşünenler şeffaf belediyecilik anlayışımızdan taviz vermeyeceğimizi bilmiyor olabilirler. İddia edilen rakamlar gerçeği yansıtmadığı gibi alınan KDV’nin kurumumuzla herhangi bir alakası yoktur. Kanun uyarınca tahakkuk edilen Bakım Bedeli KDV tahakkuku 01 Ocak 2022 ile 01 Kasım 2022 tarihleri arasında aylık 461.464,34 TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı zamanda alınan KDV tahsilatları ay sonunda ilgili vergi dairesine yatırılmaktadır.

Ülkemizde adaletin kapısı herkese açıktır. Özgür bir ülkenin özgür vatandaşları olarak yargıya istediğimiz zaman başvurabiliriz. İdaremizin yapmış olduğu tüm iş ve işlemler şeffaf ve hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmekte olup bu işlemlere karşı yargı yolu açıktır. Sonuç olarak; tarife uygulamaları yukarıda anılan kanuni düzenlemeler ile belirlenen sınırlar çerçevesinde SASKİ Genel Kurulunca oy birliği ile gerçekleştirilmiş olup faturalarda bulunan tüm hizmet kalemleri de yine ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak tahakkuk ettirilmektedir.

Sakarya için durmadan, yorulmadan çalışırken maalesef bazen yalan bazen ise aslı olmayan iddialarla karşılaşabiliyoruz. Bizler ‘üreten şehir Sakarya’ anlayışla hareket ederek, SASKİ tarafından kullanılan işletmelerin elektrik ihtiyaçlarını bile kendileri karşılayabilsin, elektrik giderlerimiz azalsın diye düşünerek Karaman’da 55 bin metrekare alan üzerinde Güneş Enerji Santrali Projesi çalışmalarımızı hızla yürütüyoruz. Bizler hizmet üretirken, vatandaşlarımız için durmadan çalışırken bizi durdurmak isteyenler ise yalan üretmekten vazgeçmeyecekler. Aslı olmayan konular için kamuoyunu meşgul ettiğimizden dolayı üzüntü içerisindeyiz”

Editör: Karasu Haberleri