ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki “URAP Araştırma Laboratuvarı”, üniversitelerin akademik performanslarına göre sıralamalarını açıkladı. Sakarya Üniversitesi, “Devlet Üniversiteleri Sıralaması”nda ise 25’inci sıradaki yerini korudu. “Tüm Üniversiteler Sıralaması”nda 532.21 puanla bir önceki yıla göre bir basamak yükselerek 29’uncu sıraya yerleşen SAÜ, bir diğer kategori olan “Tıp Fakültesi Olan Üniversiteler Genel Sıralaması”nda ise 21’inci sırada yer aldı.

URAP Araştırma Laboratuvarı, her yıl yaptığı sıralamada “Makale”, “Atıf”, “Bilimsel Doküman”, “Doktora Mezunu Öğrenci Sayısı” ile “Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı” olmak üzere beş ana kriteri esas alıyor.

Tüm Üniversitelerin Genel Puan Tablosu (2018-2019)

1             Hacettepe Üniversitesi

2             Orta Doğu Teknik Üniversitesi

3             İstanbul Üniversitesi

4             İstanbul Teknik Üniversitesi

5             Ankara Üniversitesi

6             Koç Üniversitesi

7             İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

8             Gazi Üniversitesi

9             Ege Üniversitesi

10           Boğaziçi Üniversitesi

11           Gebze Teknik Üniversitesi

12           Sabancı Üniversitesi

13           Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi

14           Yıldız Teknik Üniversitesi

15           Atatürk Üniversitesi

16           Erciyes Üniversitesi

17           Marmara Üniversitesi

18           İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

19           Dokuz Eylül Üniversitesi

20           Selçuk Üniversitesi

21           Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

22           Karadeniz Teknik Üniversitesi

23           Akdeniz Üniversitesi

24           Çukurova Üniversitesi

25           Fırat Üniversitesi

26           Bursa Uludağ Üniversitesi

27           Ondokuz Mayıs Üniversitesi

28           Süleyman Demirel Üniversitesi

29           Sakarya Üniversitesi      

30           Başkent Üniversitesi

31           Gaziantep Üniversitesi

32           İnönü Üniversitesi

33           Anadolu Üniversitesi

34           Abdullah Gül Üniversitesi

35           Dicle Üniversitesi

36           İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

37           Kocaeli Üniversitesi

38           İstanbul Medeniyet Üniversitesi

39           Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

40           Pamukkale Üniversitesi