-

12 Ocak perşembe günü, Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası iş bırakma eylemi yaptı. 81 ilde yapılan eyleme Karasu’daki sendika üyeleri de katıldı. Karasu Kaymakamlığı önünde yapılan basın açıklamasına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli de katılım sağladı. Teç-Sen Marmara Bölge Sorumlusu Yakup Deribaş basın açıklamasında, memurların özlük ve mali kayıplarının altını çizdi.

MAAŞ NEREDEYSE EŞİTLENDİ

Teç-Sen Marmara Bölge Sorumlusu Yakup Deribaş, “Hepinizin bildiği gibi asgari ücret geçtiğimiz günlerde 8 bin 500 TL olarak açıklanmıştır. Ülkenin bu ekonomik şartlarında asgari ücretin alım gücü açısından yüksek olmadığını hepimiz bilmekteyiz. Asgari ücrete yapılan artış sonrası ortalama memur maaşlarına baktığımızda, asgari ücret ile memur maaşlarının neredeyse eşitlendiğini görmekteyiz. 2010 yılında asgari ücret 576 TL iken, ortalama memur maaşı asgari ücretin 3 katıydı. Günümüzde ise yeni açıklanan asgari ücret ile ortalama memur maaşları eşit seviyeye gelmiş, emeklilerin ücretleri ise asgari ücretin dahi altında kalmıştır” dedi.

KOMİK VE ACINACAK ARTIŞLAR

“2002 yılında en düşük emekli aylığı asgari ücretin 53 Türk lirası üzerindeyken, yapılan son zamlarla birlikte asgari ücret en düşük emekli aylığının 3 bin Türk lirası üzerine çıkmıştır” diyen Deribaş, “Şunu özelikle ifade etmemiz gerekir ki; sorun asgari ücretin artırılması değildir. Hatta daha da fazlası asgari ücretle çalışan emekçinin anasının ak sütü gibi helaldir ve de hakkıdır. Bizim açımızdan sorun; yıllar içerisinde kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarının komik ve acınacak artışlara maruz kalmasıdır. Bu durumun tek müsebbibi ise siyasetin ve siyasetçilerin talimatı ile hareket edebilen sendikalar ve bağlı oldukları konfederasyonlardır” vurgusunu yaptı.

GÜÇLÜ İRADE ORTAYA KOYAMADIK

Deribaş, “Bu yapılar yıllardır memur ve emeklinin kayıplarının karşılanması için güçlü bir irade ortaya koyamamıştır. Düşünün ki; memurlara ve emeklilere verilen son zamda sözde yetkili konfederasyonun ağzından yüzdelik oranında zam talebi dahi çıkmamış, çıkartılmamıştır. Buna rağmen; ağzından yüzdelik zam oranı telaffuz edemeyenler, kayıplarımızı telafi etmekten çok uzak yüzde 25 zammı ayakta alkışlamışlardır. Yüzde 25 olarak açıklanan zam karşısında kamu çalışanları sükutu hayale uğramış, bu duruma güçlü ve yekpare bir şekilde tepkilerini ortaya koymuştur. Hükümet de oluşan bu olumsuz reaksiyona kayıtsız kalamamış bir gün sonra ilave yüzde 5 zam daha yapma zorunluluğu hissetmiştir” açıklamasını yaptı.

SADECE YARAYI DERİNLEŞTİRECEK

“Oluşan tepkileri dindirmek için yapılmış yüzde 5’lik artışta bile en küçük payları olmayanlar yine piyasaya çıkmış, yüzde 25’e teşekkür ettikleri gibi yüzde 5’de teşekkür etmişlerdir” diyen Teç-Sen Marmara Bölge Sorumlusu Yakup Deribaş, “Ancak bilinmelidir ki; kamu çalışanları yüzde 25’lik zamma ve arkasından gelen yüzde 5’lik bahşişe teşekkür etmiyor. Şunu özellikle ifade etmemiz gerekir ki; olağanüstü dönemden geçtiğimiz bu süreçte kamu çalışanlarının ve emeklilerinin maaşları zam oranları ile iyileştirilmeye çalışılması açılan yarayı derinleştirmekten başka bir işe yaramayacaktır” ifadelerini kullandı. 

MAAŞLAR YENİDEN HESAPLANMALI

Deribaş, “Kamu çalışanları ve emeklilerin maaşları tüm kamu sendikalarının talepleri doğrultusunda yeniden hesaplanmalıdır. Kamu konfederasyonları platformu olarak; kamu çalışanlarının en düşük maaşı yoksulluk sınırı olan 26 bin 124 liraya yükseltilerek enflasyon oranının her ay seyyanen yansıtılmasını talep ediyoruz. Kamu emekçileri düşük emekli maaşlarına mahkum edilmekte, emekli olmamıza rağmen ölene kadar çalışmak zorunda bırakılmaktayız. Bu şartlarda bizler emekli hayatı yaşayamaz durumda kalırken torunlarımız ve çocuklarımızla da vakit geçirme hakkımızdan yoksun bırakılmaktayız” dedi.

KAYIP HER GEÇEN GÜN ARTACAK

“Emekli olduğumuz zaman maaşlarımızdan yapılan yüksek kesintilerle maaşlarımızın yarısından fazlası elimizden alınarak bizler açlığa teslim edilmekteyiz” diyen Deribaş, “En düşük kamu emekçisi maaşı ise asgari ücrete eşitlenerek her ay enflasyon farkı seyyanen eklenmeli ve emekli olduğumuz zamanki hayat standartlarımızı kaybetmemek adına emekli olduğumuz zamanki maaşlarımıza yakın bir maaş talep etmekteyiz” dedi. Yakup Deribaş, “Yandaş sendikalar ve konfederasyonların hızla artan üye kayıplarının önüne geçmek adına AK Parti ve MHP aracılığı ile getirilen yüzde 2 üye barajı bir sonuç vermeyerek yandaş sendikaların üye kayıpları her geçen gün hızla artacaktır” diye belirtti.  

DAYATMA YAPILIYOR

Yakup Deribaş, “İktidara geldiklerinde kendilerine yakın gördükleri sendikaların üye sayılarını arttırmak adına kanunda yer alan yüzde 5 üye barajını kaldıranlar, şimdi aynı dayatmayı, bu sefer kanunu kendi çıkarları adına hukuksuz bir şekilde kullanarak dayatmaya çalışmaktadır. Kamu sendikaları ve konfederasyonlarının çabaları sonucu daha önce getirilmeye çalışılan yüzde 1 üye barajı Danıştay tarafından Anayasa’ya aykırı bulunarak yürütmenin durdurulmasına karar verilmişken, iktidarın bu sefer yüzde 2 barajı ile anayasaya aykırı hareket etmesi izahı güç bir durumdan başka bir şey değildir” açıklamasında bulundu.

KURDUKLARI HAYALDEN VAZGEÇİLMELİ

“Söz konusu düzenleme ülkemizdeki demokratik yaşamın ayrılmaz bir parçası olan, sendika seçme özgürlüğüne aykırıdır” diyen Deribaş, “Sendikalar arasında yasa eli ile eşitsizlik yaratacak yüzde 2 üye barajı ve tekel sendikacılık yaratma hayalinden derhal vazgeçilmelidir” dedi. Deribaş, “Yıllardır enflasyon altında maaş zammı alan memurların en büyük sorunlarından biri de vergi yükünün yüksek olmasıdır. Tüm memur, emekli ve diğer çalışanların maaşlarından gelir vergisi oranında kesintiler peşin yapılmaktadır. Her ne kadar vergi dilimleri yükseltilse de yılın ikinci altı ayında vergi dilimine girilmesine engel olmayacaktır” dedi.

3600 EK GÖSTERGE

Deribaş, “Vergi oranının yüzde 20 dilimine girilmesi ile yapılan ikinci altı aylık zam kaşıkla verilip kepçeyle geri alınmaktadır. Bu nedenledir ki vergi dilim oranları kamu görevlileri ve emekliler için yüzde 15’te sabitlenmelidir” dedi. Yakup Deribaş, “Kamu çalışanları arasında ayrım yapılmış, birçok meslek grubu 3600 ek göstergeden yararlanırken yönetici sıfatında olan başta şeflerimiz olmak üzere diğer memurlarımız bu ek göstergeden yararlanamamıştır. Bu durum adalet terazisini şaşırtmış, kamu çalışanlarının büyük bir bölümü bu düzenlemeden yararlanırken geriye kalan kesim yararlanamamıştır. Talebimiz bu konuda açık ve nettir! 1. Dereceye gelen her kamu çalışanı 3600 ek göstergeden yararlanmalıdır” diye konuştu.

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILMALI

“1965 yılı şartlarına göre tanımlanan ‘yardımcı hizmetler sınıfı’ aradan 57 yıl geçtikten sonra anlamını yitirmiştir, söz konusu ihtiyaç ortadan kalkmıştır” sözleriyle açıklamasına devam eden Deribaş, “Artık anlamını yitiren ‘yardımcı hizmetler sınıfı’ kaldırılmalıdır. Bu kapsamdaki personelin, yasa ile öğrenim durumlarına uygun memur kadrolarına geçirilmesi bu açıdan yerinde olacaktır. Bu konu engelli personellerimizi de yakında ilgilendirmektedir. Birçok engelli eğitim çalışanı personel, hizmetli kadrosunda görev yapmaktadır. Hatta çoğunun engel durumu hizmetli personelin görevleri ile örtüşmemektedir. Bu durum idare ile engelli personelimizi olumsuz anlamda karşı karşıya getirmektedir” ifadelerini kullandı.

İKRAMİYE ALMAYAN TEK KESİM

Teç-Sen Marmara Bölge Sorumlusu Yakup Deribaş, “Engelli vatandaşlarımıza, pozitif ayrımcılık olarak tanınan devlet memuriyeti hakkı, görev yaptıkları süre zarfında engellerine uymayan görevler verilmek suretiyle negatif bir duruma dönüşmektedir. Artık ihtiyaç kalmayan, zamanın çok gerisinde kalan ve miadı dolmuş yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, bu sınıfta istihdam edilen personellerin öğrenimlerine uygun memur kadrolarına atanmalarını istiyoruz” dedi. Deribaş, “1956 yılından itibaren yani 67 yıldır kamudaki tüm işçiler yılda altı kez, 2018 yılından itibaren SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı fark etmeksizin tüm emekliler yılda iki kez ikramiye alırken ikramiye almayan tek kesim memurlardır” dedi.

AYRIMCILIK SON BULMALI

“Kamudaki bu ayrımcılık artık son bulmalı memurlar da ikramiyeden faydalanmalıdır” diyen Deribaş, “Sözleşmeli kamu çalışanı ve diğer tüm çalışanlara hak olarak verilen, ücretsiz kreş, ulaşım, yol, yemek, ek mesai ve kira yardımları kamu çalışanlarına da verilerek aynı kurumda aynı işi yapan çalışanlar arasında yan ödeme adaletsizliği ortadan kaldırılmalıdır. Bugün yedi konfederasyon olarak tüm bu taleplerimiz karşılanması için hükümeti uyarmak adına bir günlük iş bıraktık. Tek gücümüz; emeğimiz ve oylarımızdır. Bugün iş bırakan ve iş bırakma kararımıza destek veren milyonlarca yurttaşımız bulunmaktadır” sözlerini kullandı.

MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Teç-Sen Marmara Bölge Sorumlusu Yakup Deribaş açıklamasını, “İktidara buradan tekrar sesleniyoruz. İş bırakan, bizleri destekleyen, haksızlığa uğrayan milyonlarca kamu çalışanı, emekli, işçi, ev kadını, öğrenci ve toplumun tüm kesimlerinden aldığımız güçle bugün buradayız. Kamu Konfederasyonlar Platformu olarak; milyonlarca yurttaşımızın elinden aldığınız hayat standartlarını ve yıllardır uğradığımız hak kayıplarını iade edene kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz” diyerek sonlandırdı.

Editör: Esra Angün