-

Tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK) olan kredi borçlarının yapılandırılmasını da içeren 7316 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” ile “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 22 Nisan 2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun 13. Maddesi ile Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan kredi borçları yapılandırılıyor.

“Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle tasfiye olunacak alacaklar, hesabına aktarılan kredi borçları yapılandırılıyor” diyen Karasu Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selami Arık, “Yapılandırmaya esas tutarın; defaten ödenmesi durumunda borcun tamamı veya taksitlendirilmesi halinde peşinata tekabül eden yüzde 30’u 2021 yılının Ekim ayı sonuna kadar, izleyen taksitleri 2022 yılının Ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda toplam 3 eşit taksitte ödenecek” dedi.

6824 sayılı kanun çerçevesinde daha önce borcunu yapılandıran veya yapılandırması devam eden çiftçilerin, geçici madde 3 hükmünden faydalanamayacaklarını ifade eden Başkan Selami Arık, “Yapılandırmadan yararlanmak isteyen çiftçiler 31 Temmuz’a kadar ortak oldukları Tarım Kredi Kooperatiflerine başvurmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

Editör: Karasu Haberleri