-

Karasu Belediyesi Gelir Şefliği tarafından, 11 Kasım Salı günü yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun hakkında açıklama yapıldı. Vatandaşların yapılandırma kanunundan faydalanarak Karasu Belediyesi’ne olan birikmiş borçlarının kolaylıkla ödenebileceği belirtildi.

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların başvurularını 31 Aralık Perşembe gününe kadar Karasu Belediyesi Gelir Şefliği’ne şahsen, posta veya faks aracılığıyla yapabilecekleri dile getirildi.

YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR HANGİLERİ?

31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ait / vadesi 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olan;

- Emlak vergileri

- İlan reklam vergileri

- Çevre ve temizlik vergileri

- Haberleşme vergileri

- Ecrimisiller

- Harçlar (işgal harcı vb.)

- Kira ödemeleri

- Gelir tarifesindeki ücretler

KESİNLEŞMİŞ BORÇLAR NASIL YAPILANDIRILACAK?

Kanun kapsamına giren borç asıllarının tamamı ile Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi halinde gecikme faizi ve zammı ile vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlara ilişkin, daha önce tatbik edilen hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak.

7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖDEMESİ DEVAM EDEN BORÇLAR

7143 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan taksitlerin tamamının 7256 sayılı Kanunla belirlenmiş olan;

- İlk taksit ödeme süresi içinde (31 Ocak 2021 tarihine kadar) ödenmesi halinde, bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının % 90’ının,

- İkinci taksit ödeme süresi içinde (31 Mart 2021 tarihine kadar) ödenmesi halinde, bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının % 50’sinin tahsilinden vazgeçilecek.

TAKSİTLİ ÖDEME

- Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 31 Ocak 2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar, kalan taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek.

- Taksitle ödeme durumunda, yapılandırılmış borçlara aşağıda yer alan katsayılar uygulanacak.

KATSAYI ORANLARI

- 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,0459 taksitte, 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,08312 taksitte, 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105 taksitte, 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150 taksitte,

- Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması mümkün olup bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.

PEŞİN ÖDEME AVANTAJI

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde (31 Ocak 2021 tarihi Pazar gününe rastladığından 1 Şubat 2021) ödenmesi halinde,

- Katsayı uygulanmayacak,

- Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan % 90 indirim,

Peşin ödemeler, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmadığından taksitli ödemeye göre daha avantajlıdır.

ÖDEME ŞEKLİ

Borçlar, Karasu Belediyesi veznesinden veya Ziraat Bankası TR86 0001 0002 9725 0373 1750 17 no’lu IBAN ya da PTT 239390 no’lu posta çeki yoluyla ödenebilecek.

YAPILANDIRMANIN YANMAMASI İÇİN:

- Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi şart.

- Bir takvim yılında iki taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.

- Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksilerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerekir.