-

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı’nın Kasım ayı olağan meclis toplantısında Karasu Mahallesi’ndeki (Küçük Karasu) taşınmazın bedelsiz istendiğine dair sözlerine karşılık veren CHP’li Meclis Üyesi Mustafa İngenç, bir basın açıklaması yayınladı.

İngenç açıklamasının başında, 05 Ekim ‘de belediye meclisi gündeminde yer alan Karasu Belediyesi'nin vergi ve prim borçlarına karşılık Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na takdir edilecek bedel üzerinden çeşitli mahallelerde bulunan 79 ve 65 adet gayrimenkulün devrini öngören Belediye Meclisi'nin 65 sayılı kararı oy çokluğu ile kabul edildiğini hatırlattı.

Gündemin bu maddesi ile ilgili Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ilk oturumunda söz aldığını belirten Mustafa İngenç, “Bu devir konusunda, mahalle muhtarları ve mahalle halkının bilgilendirilmediğini, gayrimenkul listesinde yer alan arsa ve binaların neleri içerdiği, bası arsaların üzerinde yer alan binalar konusunda mahalle halkının ihtiyacı olup olmadığının sorgulanmadan, araştırılmadan, acele hazırlandığını belirttim. Ayrıca, bazı arsalar üzerinde mezarlık, Kur'an kursu, imam evi, sağlık evi ve muhtarlık binalarının halen kullanılmakta olduğunu da vurguladım” dedi.

DERNEK BAŞKANI SATIŞ İÇİN BAŞVURDU

“2019 yılından beri yazılı ve sözlü olarak dile getirip ısrarla üzerinde durduğum 5216 sayılı yasadan sonra mahalle olan eski köylerden belediyeye intikal eden gayrimenkullerin icmal listelerinin düzenlenerek ve kullanım amaçları saptanmadan bu devir ve satış işlemlerinin yapılmasının uygun olmadığını dile getirmiştim” diyen İngenç, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Ağun’un bilgileri dahilinde Belediye Başkanı Sarı’ya Karasu Mahallesi Camileri ve Kur'an Kursları Yaptırma ve Yaşatma Derneğine 3194 sayılı yasanın 16. maddesine göre satışı için 18 Temmuz 2019 yılında dernek başkanının başvurduğunu meclis toplantısında hatırlattığını söyledi.

“Yalın gerçekler tüm meclis üyeleri huzurunda açıklanmasına karşın yapıcı açıklamalarım dikkate alınmadı” diyen CHP’li Meclis Üyesi İngenç, “Başkan Sarı, Ekim ayı sonuna kadar bu meclis kararının ilgili makamlara iletilmesi gerektiğini ve işin aciliyetinin olduğunu vurgulayarak uyarıları dikkate almadan oylama yapmış oldu. CHP ve Büyük Birlik Partisi meclis üyelerinden ret, MHP'li üyelerin çekimser, AKP'li üyelerinden ise evet oyları ile oy çokluğu ile 65 sayılı karar alındı.

TEKLİFİM OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

Mustafa İngenç açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

Karasu Belediyesi Meclisi'nin bütçe görüşmelerinin yapıldığı ikinci oturumda ise aceleci alınan bu karardan dönülmesi için 5393 sayılı Belediye yasasının 21. maddesine göre 65 sayılı kararın yeniden görüşülmesi için verdiğim teklifin gündeme alınması, oturum başında verilmediği için oylamaya sunulmadı.

Teklifim, 2 Kasım 2021 tarihli meclis toplantısında meclis başkanlığınca oylamaya sunuldu. Oy çokluğu ile yine reddedildi. Bu arada meclis başkanından söz alarak, Karasu Mahallesi'nde bulunan eski sağlık evi, muhtarlık binasının bir önceki yönetim tarafından 3 Kasım 2017 tarihinde 57 sayılı belediye meclis kararına dayanılarak hukuka aykırı bir şekilde satış yapıldığının İçişleri Bakanlığı'nın 24.04.2021 tarih onaylı kararı tarafıma ulaştığından bununla ilgili sözlü ve yazılı açıklama istedim.

Hukuka aykırı satışın iptali, uğranılan 89.248,08 TL zararın ilgililerden zamanında tahsilini, önceki meclisin üzerinde binayı yok sayarak tıpkı bugünkü gibi acelece karar alındığını, bugünkü meclis üyelerinin sorumluluklarından söz ettim.

BUGÜNE KADAR NEDEN YIKILMADI?

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, iki metrekarelik çay ocağı için siyaset yaptığımı, eski sağlık evi ve muhtarlık binasının çürük bir bina olduğunu, bu devir konusunu ilkokul çocuklarının anlayacağı şekilde açıkladığını, hizmetlerin engellenmeye çalışıldığını öfkesini de kontrol edemeyerek kızgın bir şekilde dile getirdi. Ayrıca işin olmayacağını vurgulayarak, ‘Kurban kesin’ sözünü kullandı. Kendisine yanıt vermek için tekrar söz istediğimde sert bir şekilde talebim reddedildi. O nedenle Karasu halkının bilmesi gerekenleri basın yolu ile açıklama gereğini duydum.

Soruyorum: Karasu Mahallesi eski sağlık evi ve muhtarlık binası Sakarya Valiliğince hangi tarihte yıkım kararı alındı? Bizim hukuka aykırı olarak üzerinde bina yok sayılarak satışının yapıldığı şikayetimizden önce mi, sonra mı? Sözü edilen bina çürük ise neden bugüne kadar yıkılmadı? Bilirkişi tarafından bu çürük binaya 89.248.08 TL değer nasıl tespit edildi? Mülkiye müfettişi çürük bina için belediyenin uğradığı zararı ortaya nasıl çıkardı? Bina çürük ise değer takdiri öğrenildiğinde neden itiraz edilmedi? Bir adedi kahvehane ikisi dükkan olan yapıların nasıl 2 metre karelik çay ocağı olduğu iddia edebiliyor? Bütün bunları Karasu halkının bilmeye hakkı var.

Ayrıca kurbanın, yalnızca ibadet için kesildiğini değil ilkokul öğrencisi anaokulu öğrencisi bile biliyor. Saygılarımla…

Editör: Karasu Haberleri