Oğuzhan Kır'ın "Bolu Valisi Halil Bey Kocaali’de, İpsiz Recep Karasu’da! (2)" başlıklı köşe yazısı

Milli Mücadele yıllarında İncirli’de karargah kuran İpsiz Recep ile Kocaali’de bulunan Bolu Mutasarrıfı Halil Bey arasında gerginlik devam ettiği sırada Düzce Jandarma Kumandanı Rüştü Kobaş Bey ile birlikte Kocaali’nin köylerini ziyaret eden Halil Bey, burada henüz yeni kurulmuş olan TBMM’ye karşı olumsuz bir tavır takınıldığını fark etti. Kocaali halkının kafasındaki olumsuz düşünceleri gidermek maksadıyla halkı Cuma namazında Kocaali Merkez Camii’nde topladı. Hutbeye çıkarak vatanın içinde bulunduğu zor durumu anlattı. Ankara’da TBMM’nin Türk milletinin birlik ve bağımsızlığı için var gücüyle çalıştığını anlattı. Halkın sorularını yanıtladı. Ardından Cuma namazını bizzat kendisi kıldırdı. Kocaali çevresindeki köylerde de aynısını uyguladı. Kocaali halkı Halil Bey sayesinde TBMM’ye karşı kendini daha yakın hissetmeye başladı.

Halil Bey; Karasu, Kocaali ve Akçaşehir’deki Kuva-yı Milliye temsilcilerini, karargâhı olan Kocaali’ye davet etmişti. Gelen temsilcilerle çok yakından ilgilendi, sorunlarını dinledi. Son derece olumlu bir intiba bıraktı. Toplantının gayet olumlu ve pozitif geçtiğini duyan İpsiz Recep, adamlarını Halil Bey ile görüşmek üzere İncirli’den Kocaali’ye gönderdi. Toplantıya İpsiz Recep ile vekili Muhiddin Efendi hariç diğer bütün çete üyeleri katıldı. Halil Bey onlara layık bir karşılama yaparak cemilane şekilde ağırladı.

İpsiz Recep ve vekili üç gün sonra silahıyla tam teçhizat Kocaali’ye gelerek Halil Bey ile görüştüler. Görüşme Kocaali merkezindeki ahşap hükümet konağında yapıldı. Halil Bey, Akçaşehir Gümrüğünden kaçırılan tüccarların mallarını ve diğer eşyaları eksiksiz şekilde kendisine teslim edilmesini istedi. Halktan zorla haraç kesen, vermeyenlere türlü eziyetler eden çete üyelerinin yargılanmak üzere kendisine teslim edilmesini söyledi. Bundan sonra kendisini lekeleyecek olaylardan uzak durmasını, hükümetin güvenini kazanmak için çalışmasını, bölgede yaşanan herhangi bir taşkınlık durumunda kendisini bilgilendirmesini tavsiye etti.

İpsiz Recep ile görüşmeden sonra temaslarını sürdürmeye devam eden Halil Bey bu kez Karasu Nahiye Müdürü’nü yanına çağırdı. Ona, her şeye rağmen İpsiz Recep’in tehlikeli biri olduğunu, her an TBMM’den vazgeçerek İtilâf Devletleri veya İstanbul Hükümeti’nin saflarına geçebileceği yönünde uyardı. Olaylara müdahale edip kendisine bildirmesini söyledi. 25 kişilik bir jandarma birliğini onun emrine verdi. Kocaali bölgesi mısır üretiminde oldukça iyi bir seviyedeydi. Tahliye edilen köylerdeki mısırlara İpsiz Recep ve adamları el koymuştu. Halil Bey, Karasu Nahiye Müdürü’ne halkın bugüne kadarki vergisini almayıp bundan sonrakilerden alınacağını bildirdi. Bu haber halkı oldukça mutlu etti. Bundan sonra toplanacak vergiyi İpsiz Recep’in değil TBMM’nin alacağını izah etti. Böylece Kocaali ve Karasu’dan TBMM’ye 40-50 bin liralık gelir elde edilmiş oldu. Halil Bey, Kocaali’de toplam 5 gün kaldıktan sonra Bolu’ya geri döndü.