-

Gelecek Partisi tarafından “Konut piyasasında yaşanan fiyat ve kira değişimlerine ilişkin çözüm önerileri” başlığıyla bir basın açıklaması yayımlandığını belirten Gelecek Partisi Karasu İlçe Başkanı Salim Direk, yayımlanan açıklamada kira ve konut fiyatlarındaki devam eden yükseliş ile mutfaktaki yangının barınma ihtiyacına da sıçradığına vurgu yaptı.

BU SORUN ERTELENEMEZ

Kiralardaki artışa rağmen kiralık konut bulunamamasının dar gelirli vatandaşları çaresiz bıraktığına dikkat çeken Başkan Salim Direk, “Ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de görülen bu durum, ertelenemez bir sorun durumunda” diye konuştu.

Gelecek Partisi tarafından yayımlanan çözüm önerisinde, atılması gereken adımların maddeler halinde sıralandığına dikkat çeken Gelecek Partisi Karasu İlçe Başkanı Salim Direk, bu maddeleri şöyle sıraladı:

YERLİ ALICIYA TEŞVİK

“İlk defa ev sahibi olacak, ya da tek evini alacak kişilere vergi muafiyeti ve konut kredi faizinin kısmen kamu tarafından oluşturulacak bir fondan karşılanması sağlanmalı. Fon yabancılara yapılan satışlara getirilecek ek bir vergi ve üçten fazla gayrimenkul veya arsaya sahip olan kişilerden alınacak ek vergilerle oluşturulmalı.

Düşük gelirli kesimleri ev sahibi yapacak ve insan onuruna yakışır bir yaşam sunacak projeler için, kamu tarafından, arsa üretimini kolaylaştırıcı tedbirler alınmalı. Ayrıca öğrencilerin ev yerine yurtlarda barınmasını teşvik etmek üzere daha yüksek konforlu, ulaşımı daha kolay, makul ücretli yurtların üretimi teşvik edilmeli.

DÖNÜŞÜM SAĞLANMALI

Kamuya ait atıl vaziyetteki binaların da yurt olarak kullanılabilmesi için gerekli dönüşüm sağlanmalı. Büyükşehirlerin nüfus yoğunluğunu azaltacak, küçük şehirlere istihdam teşvikleri sağlayacak projeler geliştirilmeli.

Devlet, yurtdışından gelen sığınmacılar ve misafirler konusunda yol gösterici ve düzen sağlayıcı bir iskan yaklaşımını gündeme almalı. Bunun yanında yabancılara vatandaşlık için yapılan konut satışları disiplin altına alınmalı, vatandaşlık sadece konut sahibi ile sınırlanmalı, kota kısıtlaması, 250 bin dolar alt değerinin 1 milyon dolara çıkarılması, konutun 3 yıl sonunda satış izninin 10 yıla çıkarılması gibi tedbirler alınmalı.

DEPREM RİSKİ VAR

Marmara Bölgesi’ndeki muhtemel depremi dikkate alarak, İstanbul ve etrafına yeni nüfus alınmasının dondurulması, bir master plan çerçevesinde tematik şehirler kurulması, istihdam alanları yaratılarak nüfusun bu şehirlere kaydırılması sağlanmalı. Her Anadolu kasabasına bir yüksek lise yerine birkaç ile iddialı üniversiteler açmak, etrafına endüstrileri uzmanlık alanlarına göre dağıtmak, yetişmiş dünya ile rekabet edebilecek nesiller yetiştirmek adına şart”

Editör: Karasu Haberleri