-

Pazartesi günü parti binasında haftalık basın açıklamasına yer veren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karasu İlçe Başkanı Münir Ali Kara, ülke ve ilçe gündeminden çeşitli konulara yer verdi. Kara’nın gündeminde İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürü atamaları bir kez daha yer aldı.

“Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak görev yapan Recep Sezer ve Ahmet Küçükyılmaz il dışında görevlendirildi ve bu iki isimden boşalan yerlere vekaleten atama yapılması gerekti” diyen Kara, Sezer’in yerine gün kaybetmeden Enver Coştur’un yer aldığını vurguladı.

Ahmet Küçükyılmaz’dan boşalan şube müdürlüğünün boş bırakıldığını söyleyen Münir Ali Kara, “Sakarya’nın 16 ilçesi arasında sadece Karasu’da Türk Eğitim Sendikası hakim sendika konumunda. Koşullar bu şekildeyken Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bir tane bile Türk Eğitim Sen üyesi şube müdürü bulunmadığı görülüyor” ifadelerini kullandı.

DiLEKÇE VALiLiĞE GÖNDERiLMEDi

“Bu noktada yeterliliği tartışılmaz durumdaki Osman Aydın, şube müdürlüğüne vekalet için başvuruda bulundu” diyen Başkan Kara, “Prosedür gereği alınan dilekçe, zaman kaybedilmeden valilik makamına gönderilmeli. Ancak Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu konuda gereğini yapmamış, Osman Aydın tarafından verilen dilekçeye de cevap verme gereği duymadı” şeklinde konuştu.

“Osman Aydın’ın dilekçesinin valiliğe neden gönderilmediğini sorduğu dilekçesine ise yetkisinde bulunmamasına rağmen İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, ‘Size bulunduğunuz kurumda ihtiyacımız var’ şeklinde yanıtladı” diye belirten Kara, “Bu yanıtı yazma yetkilisi atama makamıyken Müdür Turhan’ın yanıtlaması düşündürücü” dedi.

KiMLiĞiNE UYGUN DAVRANMALI

Bahsi geçen makama yeni bir ismin görevlendirildiği ve bu hafta içinde görevine başlayacağının da gelen duyumlar arasında yer aldığını ifade eden Başkan Kara, “Daha enteresanı Özel Büro Müdürlüğü’ne vekalet ederken vekaletler arası geçiş yapıp İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü’ne vekalet etmeye başlayan Enver Coştur’un yerine de yine Türk Eğitim Sen’li Adem Ekiz müracaatta bulundu ancak Ekiz de Osman Aydın ile aynı muameleyi gördü, dilekçesine yanıt verme gereği duyulmadı” sözlerine yer verdi.

“Tüm bu koşullar altında İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan tavrını gözden geçirmeli” diyen Kara, açıklamasını şöyle tamamladı, “Eğitimci kimliğine uygun davranmalı ve hukuk kuralları içinde kalmaya gayret etmeli. Sendikal baskılardan uzak, siyasi bakış açısının tesiri altında kalmadan işinizi yapmanız herkesin beklentisi. Lütfen bu beklentiye uygun davranınız”.

MÜNİR ALİ KARA'NIN BASIN AÇIKLAMASI (izle):