-

Karasu belediyesi tarafından alacakların tahsisine yönelik bir basın açıklaması yayınlandı. Gerçekleştirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamu borçlarının tahsili ile alakalı, sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan algının aksine, belediyemiz emlak vergisi ve diğer alacakları Kamu Alacakları 6183 Sayılı Kanun uyarınca tahsil edilmesi kanunun emredici hükmü olmakla birlikte kesinlikle keyfi bir uygulama olmayıp, süresi içerisinde tahsil edilmediğinde, zaman aşımı ile ilgili personellere Sayıştay raporları ile zimmet çıkartılmaktadır.

Nasıl ki SGK, AGDAŞ, MTV, SEDAŞ gibi kurumların alacakları kamu alacakları olup zamanında ödenmediğinde ilgili kurumlarca kendi bünyelerinde haciz işlemleri yapılıyorsa, belediyemizde aynı uygulamayı kanunen yapmak mecburiyetindedir.

Kaldı ki bu uygulamadan önce diğer kurumlardan farklı olarak 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında kanuna uygun olarak iş ve işlemler yapılmakla birlikte, mükellefler tek tek ve bizzat aranarak durumdan haber edilmekte ve daha sonrasında ilgili tebliğler yapılarak borç kesinleştirilmektedir.

Ancak üzülerek belirtmek gerekir ki, belediyeler bir tarafı ile siyasi kurumlar olmaları hasebiyle söz konusu durum siyasete kurban edilerek kurumun zarar etmesi ile birlikte vatandaşa da hakkı ile hizmet etmesine engel olunmaya çalışılmaktadır. Ayrıca dürüst borcunu zamanında ödeyen vatandaş da bu şekilde cezalandırılmış olmaktadır.