CHP Karasu İlçe Başkanı Avukat Aykut Sür, Paralı Mahallesi’nin verdiği mücadeleyi kazandığını söyledi. Süt, “Kalkınma ilkesine aykırı olarak çevre koşullarının ve ekolojik sistemin, somut olarak su kaynağı ile dere yatağının, geri dönülmesi imkansız zararlara uğratacak ranta yönelik maden ruhsatını ve ruhsat sahibi şirketi topraklarımızdan def ettik” dedi.

BÖLGE MAHKEMESİ

Başkan Süt, “Doğup büyüdüğüm köyüm olan Paralı sınırları dahilinde bulunan 646,17 hektarlık alan için müdahil şirkete verilen IV. grup madene ilişkin verilen 22/01/2009 tarih ve İR65143 sayılı maden işletme ruhsatının iptali 2017 yılında açtığımız dava Sakarya 1. İdare Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Biz mücadelemizden vazgeçmeyerek bir üst mahkemeye olan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunduk. Bölge İdare Mahkemesi’nde istinaf incelemesi ile kaldırarak davanın kabulü ile dava konusu 22.01.2009 tarihli ve İR65143 sayılı maden işletme ruhsatının iptalini sağlamıştık” diye belirtti.

RANTA YÖNELİK RUHSAT

“Bölge Mahkemesi'nin davanın kabulüne yönelik kararı bu kez maden şirketi tarafından temyiz incelemesine konu edilmişti” diyen Başkan Aykut Süt, Danıştay 8. Dairesi tarafından yapılan temyiz incelemesinde bölge idare mahkemesinin kararı onanarak kesinleşmiş oldu ve maden ruhsatı iptal edildi. Kalkınma ilkesine aykırı olarak çevre koşullarının ve ekolojik sistemin, somut olarak su kaynağı ile dere yatağının geri dönülmesi imkansız zararlara uğratacak ranta yönelik maden ruhsatını ve ruhsat sahibi şirketi topraklarımızdan def ettik. Yanımızda duran herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Güler Çınasoğlu’nun haberi

Editör: Nevtan Angün