Simidin 10 liradan 12 lira 50 kuruşa çıkartılması konuşulurken ekmek tarifelerinde olduğu gibi simit tarifelerinde de Ticaret Bakanlığı'nın görüşünün alınması zorunlu hale getirildi. Karasu’da simit kimi yerde 10 liraya satılırken kimi yerde 12 lira 50 kuruştan veriliyor.

Sakarya’da simit fırınları zam talebinde bulunmuştu. Zam onaylanmadan bazı işletmeler fiyat artışına gitti. Hazırlanan tarifeye bakanlığın olumsuz görüş vermesi halinde yeni tarife talebi gerekçeleriyle birlikte bakanlığa tekrar sunulacak ve bakanlık görüşü alındıktan sonra yürürlüğe girecek. Resmi Gazete'de yer alan detaylar şu şekilde:

Tarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla yürürlüğe girer. Tarifelerin tespitinde ilgili meslek komitesinin görüşü alınır. Meslek komitesi en geç 15 gün içinde görüşünü bildirmek zorundadır. Ancak, simit ile 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’nin 4.maddesinin 1.fıkrasının (e) bendinde tanımı yapılan ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında yönetim kurulu; 15 gün içinde Ticaret İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini alır”