CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş’ten İshak Sarı’ya yanıt CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş’ten İshak Sarı’ya yanıt

İshak Sarı, Ecevit Keleş’in açıklamasına cevap verdi İshak Sarı, Ecevit Keleş’in açıklamasına cevap verdi

Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, Karasu Belediye Meclisi’nde Karapınar ve İhsaniye köylerinde yapılmak istenen imar değişikliğine tepki gösterdi. Karasu Belediye Meclisi’nde yapılan görüşmelerde gündemin iki maddesinde tarım alanı niteliğindeki arazilerin amaçları dışında kullanılmak istendiğini anımsatarak, “Karasu’da iki alanın meradan çıkarılması gündeme geliyor. İhsaniye’de mera arazisi imara açılmaya çalışılıyor. İhsaniye muhtarının haberi yok. Karapınar’da düzenleme yapılıyor, Karapınarlının haberi yok. Muhtar bilmez, vatandaş bilmez. Kişiye göre düzenleme, kişiye göre imar yapılıyor” dedi.

CUMHURBAŞKANI “OLMAZ” DEMİŞTİ

Benzer bir durumun geçtiğimiz hafta Bursa’da yaşandığını anımsatan CHP İl Başkanı Keleş, “Bursa’nın Karacabey İlçesine Bağlı Hürriyet Köyü’nden vatandaşlar Ankara’ya gitti ve Cumhurbaşkanı’na AKP’li belediyeyi şikayet etti. Cumhurbaşkanımız da ‘Olmaz böyle şey’ diyerek duruma müdahale etti. Oradaki olay ile Karasu’daki bu iki düzenleme arasında bir fark yok. Oradaki duruma müdahale edildiyse Karasu’ya da edilmeli” diye konuştu.

İLÇENİN GELECEĞİ RANTÇILARA TESLİM EDİLMEMELİ

Bursa Karacabey Belediyesi’nin de Ak Partili başkan tarafından yönetildiğini söyleyen Başkan Keleş, “Karasu’da mera arazileri kişilerin veya kurumların çıkarları doğrultusunda imara açılıyor. Karapınar’daki arazi de İhsaniye’deki arazi de tarım alanı niteliğinde. Mera vasfındaki bu arazilerin kişiler ve kurumlar için imara açılmasına karşı durulmalı. Yitirildiğinde yeniden kazanılması olanaksız olan nitelikli tarım topraklarımız ve meralarımız titizlikle korunarak, amaç dışı kullanımları önlenmeli. Yangından mal kaçırır gibi meclis düzenlemesi ile laf kalabalığı ile ilçenin geleceği rantçılara teslim edilmemeli” ifadelerini kullandı.

Karasu Belediye Meclisi’nin 6. Maddesinde; “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: İlçemiz Karapınar Mahallesi 181 ada 32 numaralı parselde Beton Santrali amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır. Bu kapsamda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onama talebinin 22.12.2022 tarih ve E30410 sayılı yazı ile görüşülmesi” gündeme geldi.

8. maddede ise, “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: İlçemiz İhsaniye Mahallesi sınırları kapsamında yaklaşık 730 ha alanda 1/5000 Ölçekli Nazım Uygulama Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları kapsamında, 107 ada 14 parsel, 110 ada 1 parsel, 111 ada 2 parsel, 112 ada 2 parsel, 113 ada 4 parsel, 114 ada 4 parsel, 142 ada 14 ve 33 parsel, 147 ada 95 ve 189 parsel, 149 ada 9 parsel, 155 ada 2 parsel, 156 ada 2 ve 5 parsel, 162 ada 11 parsel, 164 ada 1 parsel mera vasfında arazilerdir. 4342 sayılı Mera Kanunu Yönetmeliğinin 8. maddesinin (a ) fıkrasının 4. bendi gereği, Mera vasfından çıkarılmasına yönelik kamu yararı ve tahsis amacının değiştirilmesi talebinin 27.12.2022 tarih ve E30670 sayılı yazı ile görüşülmesi.” gündeme alınmıştı.