Oğuzhan Kır'ın "Kocaali’nin kitabı yayınlandı" başlıklı köşe yazısı

Kocaali Belediyesi tarafından yayınlanan “Geçmişten Günümüze Tarihi ve Kültürel Mirasıyla Kocaali” adlı kitap çalışması, yaklaşık 3 yıl süren titiz bir çalışma neticesinde 3 Ocak 2023 Cuma günü güzel bir lansman ile birlikte halka tanıtıldı. Kitap, hiç şüphesiz Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar’ın sonsuz desteği ve himayesiyle basıldı. Neredeyse tamamına yakını Osmanlı ve Cumhuriyet arşiv belgeleri kullanılarak yazılan bu eser Kocaali’de, özgün bir kimliğin nişanesi ve kılavuzu olacaktır. Kocaali halkının kendi ecdadıyla yeniden bağ kurmasına ve geçmişle gelecek arasında güçlü bir kimlik inşa etmesine imkan sağlayacaktır.

“Tarihi ve Kültürel Mirasıyla Kocaali” kitabı, Mikro-Tarih biliminin bir dalı olan Mikro-Şehir Tarihi Araştırmaları kapsamında değerlendirilmektedir. Bu bilim dalı, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa Akademiası’nda kendine epey sağlam yer edinirken, Türkiye’de tarihçiler tarafından henüz yeterli düzeyde araştırmalar bulunmadığı için hala emekleme aşamasındadır. Mikro-Tarih, detaylı ve mikro ölçekli bakış açısı sunan bir tarihsel yaklaşımdır. Bu yaklaşım, bireysel hayatlar, aileler, topluluklar ve mikro topluluklar gibi küçük ölçekli olaylar ve oluşumlar üzerinde odaklanır. Araştırmacılar, tarihsel verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak için görgü ve belgelere dayanırlar.

Mikro-Tarih, tarihin büyük resmini oluşturan küçük parçaların anlaşılmasını ve açıklanmasını hedefler. Bu yaklaşım, tarihteki insanların gerçek hayatını daha iyi anlamaya ve onların hayatının nasıl etkilendiğini ve etkilediğini görmeyi mümkün kılar. Mikro-Tarih, tarihsel olayların ve süreçlerin detaylarını ve insanların hayatlarının günlük yönlerini ortaya çıkardığı gibi köy, mahalle veya şehir yaşamını, tarihin büyük ve siyasal olaylar bağlamından ayırarak daha detaylı bir şekilde ele almaktadır.

Eserin, Mikro-Şehir Tarihçiliği açısından Kocaali’ye uygulanışı 5 ana maddede değerlendirilebilir:

1- Kültürel Mirasın Korunması: Mikro-Tarih çalışmaları, toplumların kültürel mirasını tanımak ve koruyabilmek için önemlidir. Kültürel miras, toplumların geçmişini, geleneklerini, inançlarını ve kültürlerini yansıtır.

2- Toplumsal Kimlik ve Bağlantıların Korunması: Mikro-Tarih çalışmaları, toplumların geçmişini ve kökenlerini anlamaya yardımcı olur. Bu, insanların toplumsal kimliklerini ve bağlantılarını koruyabilmelerine yardımcı olur.

3- Tarihsel ve Kültürel Değerlerin Tanımlanması: Mikro-Tarih çalışmaları, toplumların tarihsel ve kültürel değerlerini tanımlamaya ve anlamaya yardımcı olur. Bu değerler, toplumların geçmişini, inançlarını ve kültürlerini yansıtır.

4- Geçmişteki Olayların Anlaşılması: Mikro-Tarih çalışmaları, toplumların geçmişteki olayları ve süreçleri anlamaya yardımcı olur. Bu, toplumların bugünkü durumunu ve gelecekteki stratejilerinin oluşmasını daha iyi anlamaya yardımcı olur.

5- Geçmişi Tanımlamak ve Gelecekteki Planlamaları İyileştirmek: Mikro Tarih çalışmaları, toplumların geçmişini tanımlamaya ve gelecekteki planlamaları iyileştirmesine yardımcı olur. Bu, toplumların geçmişteki hatalarından öğrenerek, gelecekteki başarılarını artırmasına yardımcı olur.