Uğur Büyük'ün "CHP'de değişim nasıl sağlanır?" başlıklı köşe yazısı

1-) Genel Başkanlık süresi iki dönem ile sınırlandırılmalıdır. (5+5 yıl)

2-) Delege Sistemi sonlandırılmalıdır. Önce il ve ilçelerdeki parti üyeleri il ve ilçe başkanlarını seçmelidir. Daha sonra ülkemizde tüm CHP üyeleri genel başkanını belirlemelidir. İl ve ilçe binalarında bu seçim rahatlıkla yapılabilir. Oy verecek üyelere belirli kriterler getirilebilir. Örneğin; iki yıldır üye olma, aidat ödemesi gibi.

3-) Milletvekilliği ve Belediye Başkanlığı adayları belirlemede ön seçim yapılmalıdır. Kamuoyu yoklaması yapılmalı, kanaat önderlerinden ve partinin eski büyüklerinden fikir alınmalı, bağımsız anket firmalarından yararlanılmalıdır.

4-) Örgütler düzenli eğitimlere sokulmalıdır. Sosyal medya kullanımı, örgütlenme modeli, takım çalışması, zamanlama gibi.

5-) CHP tarihinden bu yana kırsaldan uzaklaştı. Bu kırsaldan uzaklaşmayı ancak bilimsel bir modelleme ve saha çalışmaları ile tekrar sağlanabilir.

6-) Örgütler eğitimli, modern, saygın ama tabiri caizse biraz tembel. Bu öncelikle kabul edilmelidir.  Herkesin her konuda güzel düşünceleri var ama sahada insan yok, faaliyette insan yok. CHP yeniden köylerde, ilçelerde ve işçi hareketlerinde sokaklarda olmalıdır.

7-) Kadrolar tabandan yukarı gençleştirilmeli ve kadın katılımı arttırılmalıdır. Bu kota koymakla değil çeşitli teşviklerle mümkün olabilir.

8-) Partiden illere, illerden ilçelere aktarılan para sistemi değiştirilmelidir. İlçelere doğrudan para aktarılmalıdır. Çoğu yerde ekonomik sebeplerden çok kaliteli insanlar siyasi makamlara aday olamıyor.

9-) Yeni bir çalışma modeli oluşturulmalıdır. Adaylar üç beş ay kala değil en az bir yıl önceden belirlenmelidir. İlçeler arasında iletişim ve etkileşim arttırılmalıdır.

10-) CHP uzun vadeli planlar yapmalı bu planlar çerçevesinde hareket etmelidir. Üretimden yana, tarımdan yana, teknolojiden yana, argeden yana stratejiler üretmelidir. Ve bunları her insanın anlayabileceği basitlikte anlatabilmelidir.

Değişim sadece genel başkanın değişmesi ile olmaz. Tüzüğünden, örgütlenme biçimine, kadrolarından, söylemlerine kadar bir çağa ayak uydurma ve bilimden faydalanma ile mümkün olabilir. CHP bunu bu ülkede başarabilecek partilerin başında geliyor. Kurucu değerlerine bağlı kalarak bu değişim mutlaka gerçekleşmeli, CHP halkımızın gözünde yeniden umut olmalıdır.