Dünya tarihine damgasını vuran 2019 pandemisi maalesef bütün azametiyle devam ediyor. Bilim insanlarının özverili çalışmaları, devletlerin gayretleri ve bireylerin çabalarına rağmen devam ediyor. Peki, sonu ne olacak, ya da nereye kadar… Tüm dünyadaki varlığı bir gram bile etmeyen bu mikrop insanlığı bitirecek mi yoksa…

Elbette hayır. İnsanın üstün özellikleri elbette sonunda bunu da bitirecek. Binyıllar süren buzul çağlarında bile o günkü imkânlarla varlığını sürdüren insan elbette bugünkü imkânlarla bunu da atlatacak.

Pandemi hakkında doğru-yanlış, yerli-yersiz bir sürü yayın yapılmakta. Ancak biz olumlu çalışmalara bakmak zorundayız. Bunlar incelediğimde pandemiden kurtuluşun iki şekilde olabileceğini görüyorum.

Birincisi virüsün mutasyonla zararsız hale dönecek şekilde değişip hayatımızdan çıkması,

İkincisi aşılama ya da başka bir ilaçla insanları bu virüsten kurtarma.

Görüldüğü üzere aşılama şu an bizim tek çaremizdir. Çünkü mutasyon tersine de olabilir. Yani virüsün bulaşıcılığı ya da vücuda zararı daha da artabilir. Dolayısıyla biz bunu bekleyemeyiz. Bir an önce tedbirimizi almak zorundayız.

Bilindiği gibi bu virüs hayvanlara da bulaşabilmekte ve farklı yapılara geçebilmektedir. (mutasyona uğramaktadır. Bu değişimden sonra hem eski hali hem de yeni hali varlığını ve tehlikesini korumaktadır. Dolayısıyla hangi organizmada nasıl değişeceğini bilemediğimiz bu tehlikeden dolayı çok acele edilmelidir.

ya da başka bir ilaç uygulamasında kritik olay tüm insanlığın uygulamaya alınmasıdır. Ancak bu şekilde insan organizmasından sökülüp atılan virüs bitirile bilinir. Yoksa ülkelerin bencil ve art niyetli yaklaşımları bunları da çare olmaktan çıkarır.

Ayrıca bireylerin de bilgi karışıklığından dolayı aşı yaptırmaması pandeminin devamına neden olacaktır.