Ali Keskinsoy'un "Ezan bize ne diyor?" başlıklı köşe yazısı

İbni Abbas Hz. buyurmuş ki;

Eğer insanlar şu müezzinin dediklerinin anlasalardı var ya, onlar yerlerinde duramazlardı,

Müezzin Allahu Ekber Allahu Ekber dediği zaman, demiş oluyor ki “Eyy insanlar işinizi gücünüze bırakın, her şeyden büyük olan Allah sizi davet ediyor.”

Allahu Ekber ne demek; Allah her şeyden büyüktür, en büyük Allah’tır cc, en büyük olan Allah sizi davet ediyor, bırakın işinizi gücünüzü de Allah’ın davetine gelin diyor.

Müezzin “Eşhedü en la ilahe illallah” derken diyor ki; “Eyy insanlar bütün kainat, benim bu nidama şahit oluyor, hepsi ahirette benim sizi davet etiğime şahitlik edecekler, ona göre koşun gelin yoksa bunların şahitliğinden de kurtulamazsınız.”

Müezzin “Eşhedü enne Muhammeden Rasulullah” dediği zaman, “Başta peygamberimiz aleyhisselam olmak üzere, bütün peygamberleri ben şahit tutuyorum ki sizde bilin, sizde duyuyorsunuz biliyorsunuz ki, ben bunları Allah’a ibadete davet ettim, Allah’ın çağrısına davet ettim ama gelmediler.”

Müezzin “Hayye ale’s-salah” dediği zaman, “Artık sizin dininizi ayakta tutacak olan namaza koşun eyy insanlar, dininizi ancak bu şekilde ayakta tutabilirsiniz.”

Müezzin “Hayye ale’l-felah” dediği zaman, “Sizin kurtuluşunuz buradadır, ancak namazı ikame ederseniz kurtuluşa eresiniz, derdiniz varsa koşun camiye gelin diyor.”

Müezzin tekrar “Allahu Ekber Allahu Ekber” diye Allah’ın büyüklüğüne bakın Allahu Ekber kelimesi kaç defa tekrar ediliyor, 6 defa.

Ne için? Allah’ın büyüklüğünü ve davetin çok büyük yerden olduğunu tekrar tekrar ifade etmek için.

Sonunda da müezzin, “La ilahe İllallah” dediği zaman, “Artık yedi kat gökler yerler her şey şahit oldu, ben davetimi yaptım bundan sonrası size kalmıştır ey insanlar” diye davet ediyor müezzin, ama insanlar bunu anlayamıyorlar, bir anlasalar yerlerinde duramazlar.

Ezanı böyle dinlemek lazım, demek ki huşuya nereden başlamak lazımmış ezandan başlamak lazımmış…