Kentsel dönüşüm, şehrin bir bölümünün veya ciddi anlamda büyük bir kısmının proje kapsamında sistematik bir şekilde mevcut yapı stoklarının olası depremlere karşı toprak zeminin ve üzerindeki yapının risk değerlerinin belirlenmesi, olası depremde yıkılması ve yıkılırken çevredeki diğer yapılara zarar vermesi olasılıklarını da içine katar. Kentsel dönüşüm riskli toprak zemin ve riskli yapıların kullanım dışına çıkarılarak yerine toprak zeminin yapısına uygun temelli yapıların yapılması ve bu sayede olası depremlerde yaşanabilecek can ve mal kaybının en aza indirmek için yapılan kamusal çalışmalardan biridir.

Kentsel dönüşümü gerektiren tek sorun sadece yüksek risk taşıyan yerleşim alanları değildir. Standardı düşük ve niteliksiz yapılar da kentsel yenileme ve dönüşüm alanları olarak görülmektedir. Yenileme alanlarına yönelik uygulamaların planlı bir şekilde yapılması ve dönüşümün kentsel yaşamın odak noktasında insan olduğunun bilinciyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Nüfus ve yapı yoğunluğu dikkate alınarak kent bütünlüğü içerisinde değerlendirilecek bir dönüşüme ihtiyaç vardır. Ayrıca kentsel donatı alanlarının bilim ve bilgi ölçüsünde ele alınıp değerlendirilmesi de gerekmektedir. Kentsel dönüşüm; oturma, konaklama, okul, iş yerleri ve benzeri yerleşim yerlerinin ulaşım ve diğer alt yapı sorunlarının giderilmesi temelinde bütünlüklü bir kent planlaması ele alınmalıdır. Var olan yapı stokunun özellikleri dikkate alınarak dönüşüm modellerinin öncelikleri de belirlenmelidir.

Karasu merkezinin ciddi anlamda bir kentsel dönüşüme ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Tuğlaları görünen binalar, çatısından düşen parçalarla yaralanan insanlar, biri üç katlı biri on katlı yarısı atıl durumda olanlar, pencereleri mavi brandalarla kapalı olanlar, içinde uyuşturucu madde kullanan insanların olduğu yıkık dökük yerler ve dahası...

Merkezde büyük inşaat firmalarının parça parça ve birbirinden bağımsız şekilde yaptığı dönüşümler yerine planlı ve uyumlu bir kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Mülk ve hak sahiplerini mağdur etmeden "win win" yöntemiyle hem çarşı yepyeni bir görünüme kavuşabilir, hem hak sahipleri ekonomik kazanç sağlar hem de halkımızın can güvenliğini tehdit eden binalardan kurtulmuş oluruz.

Gidin kardeşim İstanbul'a bunun onlarca başarılı örneğini yapan belediyelerle bağlantı kurun. Bilgi alın, öğrenin dönün Karasu'ya uygulayın. Bu ilçeye yapılacak en büyük hizmetlerden biri olur.