Lakabı: Mecid, Lisanı: Arapça

Nüzul mekanı: Mekke, Medine, Hira mağarası

Nazil eden: Allah'u Teala, Vahiy meleği: Hz. Cebrail

Vahyi alan: Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi vesellem

Vahiy sayısı: 24 bin defa, Nazil olma müddeti: 23 yıl

İlk nazil olan ayet: "Yaratan Rabbinin adı ile oku."

İlk nazil olan süre: Alak, Son nazil olan süre: Nasr

Son nazil olan ayet: "Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim." (Maide,3)

Cüz sayısı: 30, Süre sayısı: 114

En azametli ayet: Ayet ‘el Kürsi, En uzun süre: Bakara

En kısa süre: Kevser, En uzun ayet: Bakara süresinin 282. ayeti

En kısa ayet: Taha süresinde "Taha" ayeti

Mekke’de inen sürelerin sayısı: 82, Medine’de sürelerin sayısı: 20

Mekki ve Medeni sürelerin sayısı: 12

Kuran'ı kerimin yarısındaki süre: Kehf süresi

Kuran'ı kerimin anası: Fatiha süresi, Kuran'ı kerimin kalbi: Yasin

Kuran'ın gelini: Rahman süresi, İki besmele olan süre: Neml süresi

Besmele olmayan süre: Tevbe süresi

Bütün ayetlerinde Allah ismi olan süre: Mücadele süresi

Ayet sayısı: 6236 ayet, kelime sayısı: 77439 kelime

Harf sayısı: 330733 harf, nokta sayısı: 105684 nokta

Kuranı kerim üç bölümden ibarettir: Allah'ın vahdaniyeti, Kıssalar, Ahkâm

Üç defa okunduğunda Kuran'ın hatim sevabını teşkil eden süre: İhlas süresi

Kuran'ı kerimde erkek ve kadın eşit oranda, eşit kelimelerle zikrolunmuştur. Yani Kuran'ı kerimde erkek 24 defa kadın da 24 defa zikrolunmuştur. Bu nokta insanı hayrete düşüren ve insanın üzerinde tefekkür etmesi gereken bir noktadır.

Bu nokta Kuran'ı kerimde her konunun eşit olarak beyan olunduğunu göstermektedir.

Kuran'ı kerimde dünya 115 defa, ahiret de 115 defa,

Melekler 88 defa, şeytan da 88 defa,

Yaşamak 145 defa, ölüm de 145 defa,

Fayda 50 defa zarar da,,,50 defa,

Millet (halk) 50 defa Peygamberler de 50 defa,

İblis 11 defa İblis’ in şerrinden Allah'a sığınmak da 11 defa,

Musibet 75 defa, şükür de 75 defa,

Sadaka 73 defa, razılık da 73 defa,

Aldatılanlar (delalete düşenler) 17 defa ölüler de (ölü insanlar da) 17 defa,

Müslümanlar 41 defa, cihâd da 41 defa,

Altın 8 defa güzel rahat yaşam da 8 defa,

Büyü 60 defa fitne de 60 defa,

Zekât 32 defa, bereket de 32 defa,

Zihin 49 defa ,,nur da 49 defa,

Dil 25 defa ,,,nasihat da 25 defa,

Arzu 8 defa, korku da 8 defa,

Aşikâr konuşmak 18 defa, tebliğ etmek de 18 defa,

Zorluk 114 defa, sabır da 114 defa,

Muhammed Sav 4 defa Şeriat da (Hz. Peygamberin öğretileri de) 4 defa zikrolunmuştur.

Namaz 5 defa, ay 12 defa, gün 365 defa zikrolunmuştur.

Acaba bunların tamamı tesadüf üzere olabilir mi?

Kamer süresinden Kuran'ı kerimin sonuna kadar 1389 ayet vardır. Kameri takvimine göre miladi 1969 senesine tekabül etmektedir. Aya gidilme tarihi 1389 senesinde gerçekleşmiştir.

Kuran'ı kerimin 19. süresinin (Meryem) 57. ayeti Hz. İdris hakkında şöyle buyurmuştur; " Ve onu, yüce bir mekâna yükselttik." İnsan uzaya ilk olarak 1957 senesinde gitmiştir.

Bütün erkek ve dişi hayvanlarda bulunan kromozomlar eşittir. Bal arısı kromozom açısından diğer hayvanlardan farklı olan tek hayvandır. Zira bal arısının on altı çift kromozomu vardır ama erkek arının on altı tek kromozomu vardır. Kuran'ı kerimin on altıncı süresi ise Nahl (bal arısı) süresidir.

Kuran'ı kerimin bir kaç yerinde merkeb(eşek) kelimesi diğer hayvanlarla beraber zikrolunmuştur. Ancak sadece Kuran'ı kerimin iki ayeti kerimesinde bu hayvanın adı tek başına zikrolunmuştur. "Seslerin en çirkini, şüphesiz merkeblerin sesidir." (Lokman, 19) " Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan merkebin durumu gibidir." (Cuma, 5) Bu hayvanın 31 çift yani 62 kromozomu vardır. Bu iki süre (Lokman, Cuma) Kuran'ın 31. ve 62. süreleridir.

"Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur." (Rad, 28)

Hazırlayan kardeşime teşekkür ederim. Alıntı yaparak yazdım.