Başvuruları başlayan yapılandırmada ilk taksitler Ocak ve Şubat aylarında ödenecek. Yapılandırma yasası Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanları da sevindirdi. Üstelik bu borçlar farklı bir ödeme kolaylığı sağlanıyor. GSS borcu olanlarında 7256 sayılı yapılandırmada bilmesi gerekenleri Faruk Erdem yazdı.

FAİZ-FARK YOK

31 Ağustos 2020 ve öncesine ait GSS prim borcu olanlar, 30 Nisan 2021'e kadar ödeme yaparsa sadece anaparayı ödeyecek. Bu kişilerden gecikme cezası ve faizi alınmayacak. Yapılandırmada diğer borçlar için enflasyon farkı uygulanırken, GSS prim borcunun anaparasını bu tarihe kadar ödeyenlerden enflasyon farkı da alınmayacak.

GELİR TESTİ İLE KURTULUN

Sadece anaparayı ödeyerek geçmiş dönem borçlarından kurtulacaklar. Sigortalı bir işte çalışmadığı için GSS tescili yapılarak prim borcu çıkartılan kişiler, daha önce gelir testine girmemişler ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırabilecekler.

Bağlı bulunulan ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurarak gelir testi yaptıranların hane içindeki geliri asgari ücretin üçte birinden (2020 yılı için 981 liradan az) az çıkarsa prim borçları silinecek. Gelir testinde prim borcu çıkartılırsa Nisan sonuna kadar ana para tutarının tamamını ödemek gerekecek.

YAPILANDIRMADA BUNLARA DİKKAT! NEREYE BAŞVURULACAK?

Vergi, öğrenim veya katkı kredisi, idari para cezası borçları için başvurular internetten www.gib.gov.tr, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılıyor.

SGK'ya borçlar için ise işverenler başvurularını e-Sigorta kanalıyla internetten yapabilecekleri gibi, elden ya da posta yoluyla bağlı oldukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne de yapabilecek. Genel Sağlık Sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik olarak SGK tarafından yapılacak. Emlak vergisi ve su borçları için belediyelere başvurulacak.

YAPILANDIRMA NE ZAMAN ÖDENECEK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 1 Şubat'a, SGK'ya ödenecek tutarların ilk taksiti ise 1 Mart'a kadar ödenecek.

YAPILANDIRMA HAKKI NASIL BOZULUR?

Yapılandırma imkanından faydalanabilmek için yapılandırılan borcun ilk 2 taksitinin süresinde ve tam ödenmesi şart. Eğer bir takvim yılında 2 taksit zamanında ödenmezse, borçluya bir şans daha verilecek.

Borçlunun ödemediği 2 taksit, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenirse kanundan yararlanmaya devam edilecek.

Yapılandırma yapılan borcun taksitinin bir kısmı ödenmezse, ödenen tutar yapılandırma kapsamında kalacak. Kalan borç ise ilgili mevzuata göre takip ve tahsil edilecek.

TAKSİT SÜRESİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecek. Ancak tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.

KARTLA ÖDEME YAPILABİLECEK Mİ?

Ödemeler anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile de yapılabilecek.

NELER DEĞİŞİYOR?

31 Ağustos 2020 ve öncesine ait GSS borcu olanlar kapsama alındı.

30 Nisan 2021'e kadar ödeme yapılırsa faizler silinecek, ana para ödenecek

Yapılandırmada GSS borçlarına enflasyon farkı da eklenmeyecek

Gelir testine girip geliri düşük çıkanlar ise GSS ödemekten kurtulacak.

YILLARA GÖRE PRİMLER

Yıl ..........Aylık prim

2017........53,33 TL

2018........60,89 TL

2019........76,75 TL

2020........88,29 TL

Kaynak: