Torba Kanun"olarak bilinen 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda, sadece borç affı ve yapılandırmasına ilişkin hükümler yer almıyor.

Bu kanun ile birlikte aynı zamanda borçları nedeniyle emekli olamayanlar ile hak sahiplerine borcun durdurulması ile yeni emeklilik yolu da açılmaktadır.

Buna göre ister SSK (4/1-a), ister Bağ-Kur (4/1-b) isterse Emekli Sandığı (4/1-c) kapsamında emekli olmak isteyip de 4/1-b prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar bu imkândan yararlanabilecektir.

BORCU OLANLAR EMEKLİ OLAMIYORDU

Emeklilik için 4/1-b kapsamında sigortalılığı bulunanların bu kapsamdaki kendi sigortalılıkları nedeniyle genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunlu bulunmaktadır.

Sürekli iş göremezlik gelirinin bağlanabilmesi için de sigortalının 4/1-b kapsamında geçen sigortalılıkları nedeniyle, genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmesi mecburi bulunmaktadır. Aksi takdirde emekli aylığı ya da geliri almak mümkün değildir.

EMEKLİLİK TALEBİ SONUÇLANDIRILMAMIŞ OLANLAR

4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c kapsamında malullük veya yaşlılık aylığı talebinde bulunup henüz aylık bağlama işlemi sonuçlandırılmamış olanların durumu açıklığa kavuşturuldu. Buna göre; Torba Kanun’un yürürlüğe girdiği 17.11.2020 tarihini içeren ayın sonuna kadar (30.11.2020 dâhil) SGK’dan 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında malullük veya yaşlılık aylığı talebinde bulunup tahsis talep tarihi itibarıyla 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılıklarına ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle henüz aylık bağlama işlemi sonuçlandırılmamış sigortalıların, “Torba Kanun”dan yararlanmak için 17.11.2020-31.1.2021 tarihleri arasında SGK’ya başvuruda bulunmaları hâlinde, başvuru yaptıkları tarihte aylığa müstahak olmaları şartıyla aylıkları yeni bir tahsis talep dilekçesi alınmaksızın yararlanma talep tarihini takip eden ay başından itibaren başlatılacaktır.

BAĞ-KUR KAPSAMINDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLER

“Torba Kanun”a göre 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılıkları 01.02.2021 tarihi itibarıyla SGK tarafından resen durdurulan sigortalıların aylıkları 01.02.2021 tarihini takip eden ay başından başlatılacaktır. Ancak, borcun durdurulmasına ilişkin uygulamadan yararlanan 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamındaki sigortalılardan, 4/1-(b) kapsamında çalışması devam edenlerin sigortalılıkları 01.11.2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacağından, bu kapsamda olan sigortalıların, borç durdurma imkânından yararlanmaları için;

17.11.2020-31.1.2021 tarihleri arasında SGK’ya başvuruda bulunmaları hâlinde 01.11.2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılan 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılığı müracaat tarihine kadar zorunlu hizmet olarak değerlendirilecek, söz konusu sürelere ilişkin prim borcunun ödenmiş olması ve Hizmetlerin Birleştirilmesi Kanunu uygulaması dâhil aylığa hak kazanma şartlarının oluştuğunun tespit edilmesi hâlinde bu süreler de aylık hesabında dikkate alınacaktır.

SGK’ya başvurmamaları hâlinde 31.10.2020 (dâhil) tarihinden önceki sürelere ilişkin 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılıkları 1.2.2021 tarihi itibarıyla Kurumca resen durdurularak, 01.11.2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacağından, sigortalıların 01.11.2020 tarihi ile bu tarihten sonraki sürelere ait prim borcunun ödendiği tarihe kadar ki sigortalılıkları zorunlu hizmet olarak değerlendirilecek, söz konusu süreler ile birlikte Hizmetlerin Birleştirilmesi Kanunu uygulaması dâhil aylığa müstahak olmaları hâlinde aylık, prim borcunun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren bağlanacaktır.

Kaynak: