Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) alan bir çalışanımızın pandemi öncesi başka bir firmada işsizlik ödeneğinden yararlanması nedeniyle süresinin dolduğu belirtilerek, ekim ayında KÇÖ’sünü kesmişler. Nakdi ücret desteği için başvurmasını salık vermişler Burada süreye bakılması anlamsız değil mi?

Pandemi kaynaklı KÇÖ'den yaralanmak için aranan, sadece son 3 yıl içinde 450 prim günü ve 60 gün hizmet akdine tabi çalışma şartı değil miydi?

Evet, sizin de belirttiğiniz gibi pandemi kaynaklı KÇÖ'ye hak kazanabilmek için kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi çalışma ve son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olma şartı aranıyor.

Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar KÇÖ'den yararlanabiliyorlar Diğer yandan, son işsizlik ödeneğine hak kazanmayı sağlayan prim günleri, işsizlik ödeneği almaya başladığında sıfırlanıyor. Yeni hak sahipliği için gerekli olan, işsizlik ödeneği açısından 600 gün ya da KÇÖ açısından 450 gün için yeniden sayım başlıyor.

Bu bağlamda, çalışanınızın daha önce işsizlik ödeneğine hak kazanmasını sağlayan prim günleri, işsizlik ödeneği almaya başladığında yeni hak sahipliği açısından sıfırlanmış olur ve işsizlik ödeneği için gerekli olan 600 gün ya da KÇÖ için gerekli olan 450 gün için yeniden sayım başlar. Daha önce işsizlik ödeneğine hak kazandığı tarihten sonra 450 prim günü yoksa ancak son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar KÇÖ'den yararlanabilir.

Örneğin, daha önce 8 ay işsizlik ödeneğine hak kazanmış ve 4 ay işsizlik ödeneği almış ise işsizlik ödeneğine hak kazandığı tarihten sonra 450 prim günü de yoksa kalan 4 ay için kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir.

Kaynak: