I. Dünya Savaşı’nın en kanlı cephelerinden biri olan Çanakkale Savaşı, 1915-1916 yıllarında Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından geçerek iç isyanlar ve ekonomik krizlerle boğuşan Rus Çarlığı’na yardım götürmek isteyen İtilaf Devletleri donanmaları Gelibolu’da hiç beklemedikleri bir şekilde karşılandı. Osmanlı Ordusu’nun başarılı savunması karşısında mühimmat yüklü onlarca gemi boğazın sularını boyladı. İtilaf Devletleri, bu kez karaya asker çıkararak Osmanlı Ordusu’nu yok etmek istedi. Kara savaşlarında da mutlak galibiyet kazanan Osmanlı Ordusu, İtilaf Devletleri ordularını denize döktü ve tarihi bir zafer kazandı.

Çanakkale Savaşı’nda, İslam dünyasının dört bir yanından gelen Müslümanlar savaştılar. O dönemde İzmid Sancağı, Adapazarı Kaymakamlığı’na bağlı Karasu Nahiyesi’nden onlarca genç Çanakkale, Balkan, Kafkas, Irak, Suriye, Filistin, Yemen, Romanya ve Makedonya cephelerinde kahramanca çarpışarak şehit oldular. Şimdi Çanakkale şehitlerinden bazılarına göz atalım:

Not: O dönemlerde Kocaali ve Ferizli de Karasu’ya bağlıydı.

Mehmet oğlu Mehmet (Er), 16. Sıhhiye Bölüğüne yapılan bombalı saldırıda şehit oldu. (Ö.1915)

Mehmet oğlu Hasan (Piyade Er), Bölüğe yapılan saldırı sonucu ağır yaralı halde Akbaş Kolordu Menzil Hastanesine kaldırıldı. Kan kaybı durdurulamayınca şehit oldu. (1915)

Hacı Ali Efendioğulları’ndan Mehmet oğlu Mustafa (Piyade Er), Kerevizdere Cephesine yapılan bombalı saldırıda şehit oldu. (1890-1915)

Molla Ömer oğlu Ömer Ali (Er), Süngübayırı Muharebesi’nde şehit oldu. (1915)

Emir Oğulları’ndan Ali oğlu Mehmet (Piyade Er), Arıburnu ve Kocadere Cephelerinde kahramanca savaştı, Kanlıtepe’de şehit oldu. (1877-1915)

Çalıcı Oğulları’ndan Ali Hoca oğlu Mehmet (Piyade Er), Domuzderesi Cephesine yapılan gece saldırısında şehit oldu. (1890-1915)

Mehmet oğlu Mehmet (Piyade Er), Mustafa Kemal Paşa ile Conkbayırı’nda aynı cephede onun askeriydi. Mustafa Kemal Paşa’nın yönettiği Conk Meydan Muharebesinde şehit oldu. (1883-1915)

Osman oğlu Veli (Er), cephede yaralandıktan sonra Kale-i Sultaniye Hastanesi’ne kaldırıldı ve orada şehit oldu. (1884-1915)

Serhoş oğlu Mustafa oğlu Hafız Mehmet (Er), cephede ağır yaralanınca Gühane Hastanesi’ne kaldırıldı ve orda şehit oldu. (1894-1915)

Molla Oğullarından Hutşit oğlu Ali (Er), Kırtepe Harbi’nde şehit oldu. (1893-1915)

Yakup Oğullarından Hüseyin oğlu Ali (Piyade Er), Arıburnu ve Kocadere Cephelerinde kahramanca savaştı, büyük başarılar elde etti. Kanlıtepe Harbinde şehit oldu. (1886-1915)