Çocuk çevresiyle karşılıklı ilişkiler ve iletişimler kurmaya istekli olduğu, çevreyi araştırarak tanımaya, anlamaya başladığı ayrıca içinde bulunduğu toplumunda değerlerini ve kültür yapısını öğrenip ona uygun davranış ve ilişkiler geliştirdiği bir dönem olarak insan yaşamında önemli yer tutmaktadır.

Erken çocukluk dönemi, çocukların yaşamlarında kazanacakları becerilerin temelinin atıldığı ve tüm gelişim alanlarında ilerleme gösterdiği bir dönem olduğundan, bu dönemde çocuklara verilen uyarıcıların niteliğinin ve niceliğinin iyi olması oldukça önemlidir.

Çocuğun kişilik yapısının, inanç, alışkanlık, tavır ve değer yargıların kazanılması açısından özellikle kritik olan bu dönemde çocukların, erken yaşlarda toplumun değer ve yargıları ile tanışmaları bu değerleri yaşayıp, içselleştirip karakter haline getirmelerini kolaylaştırmaktadır.

Çünkü değerler çocuğun tüm yaşamını etkiler.

Çocuğun doğduğunda karşılaştığı ilk toplumsal grup ailedir. Değerler eğitiminde aile çok önemlidir.

Değer, toplumumuz tarafından doğru olduğu kabul edilen, değişimi uzun olup çok yönlü olan, bireylerden uymasını beklendiği temel ilke veya inançtır.