Ali Keskinsoy'un "Din nasihattir" başlıklı köşe yazısı

Allah Rasulü; “Din nasihattir, samimiyettir” buyurdu.
“Kime Ya Rasulallah?” diye sorduk.
O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara” diye cevap verdi.

Yukarıdaki hadiste belirtilen, Din’in yani İslamiyet’in bir nasihat olduğu ve samimiyetle ilgili olduğudur.

Nasihat; kötü işler yapmamak için, ya da kötü işler yapan birinin bu kötü işleri terk etmesi için telkinde bulunma, sözlü ifade ile yapılan kötü işin ya da yapılacak olan işten geri çevirmedir.

Samimiyet ise, içimizdeki veya aklımızdan geçirdiğimiz şeylerin birebir dışa vuruş halidir. 

Hadisin devamında Peygamberimize, bu söylediğini açıklaması isteniyor ve şöyle cevap verdiği söyleniyor;

Allah’a; yani Rabbimiz bizi yaratırken her türlü ihtiyacımızı karşılayabilecek şekilde muhkem yarattı. El, yüz, göz, kulak, ağız, dil ve daha nice nimetler bahşetti. O halde O’na samimi bir şekilde şükür etmek gerekir.

Kitabına; yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, başlı başına bir nasihattir, Böylece kitabımızı okurken ondan aldığımız nasihatler ve öğretiler neticesinde samimiyetle davranmalı ve hayatımızı öyle yaşamalıyız.

Peygamber’e; son peygamberimiz, diğer peygamberlerimiz gibi dünya hayatımızda ileriye yönelik temiz işlem yapmamızı sağlar.

Müslümanların Yöneticilerine; Müslüman bir yönetici halkların menfaatlerini düşünerek hareket etmeli ve her türlü nasihati önce kendisi belirlemeli ve ona göre hareket etmelidir

Bütün Müslümanlara; Bütün Müslümanlar, Allah’ın getirdiği ve yasakladığı kurallara uymalı, diye açıklıyor..