1912-1913 Balkan Savaşları, 1914-1918 I. Dünya Harbi ve akabinde Türk milletinin Batılı emperyalist devletlere karşı vermiş olduğu aralıksız 10 yıllık bir savaş dönemi, sonunda Milli Mücadele verilerek 1923 yılında Cumhuriyet’in ilanı ile tamamlanmıştı. Uzun süren savaşlar kaos, yoksulluk ve fakirliği de beraberinde getirmişti. Milleti kalkındırmak ve modernleştirmek için yürürlüğe konan inkılaplar, uzun yıllar cepheden cepheye koşan ve milyonlarca kayıp veren Türk milletinin yeteri kadar eğitim alamaması yüzünden halk tarafından bir türlü benimsenemiyordu.

1932 yılına gelindiğinde milli eğitim sisteminin kurulamaması, inkılapların halka ulaştırılamaması, eğitimin yetersizliği devlet adamlarını birtakım çareler düşündürmeye sevk etti. Bu amaçla Cumhuriyet ideallerini halka anlatmak, kültür seviyesini artırmak ve sosyal hayata intibak sağlamak amacıyla halkevleri kurulmasına karar verildi.

23 Şubat 1934 tarihinde bugünkü Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı binası Adapazarı Halkevi olarak açıldı. C. Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatından bir ay sonra 15.12.1938 tarihinde CHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu, vilayette nüfusu 2000’den fazla olan köy ve kasabalarda halkevlerinin açılmasına karar verdi.

Karasu Halkevi’nin kurulması için gerekli 300 lira bir türlü bulunamadı. Bunun üzerine CHP Kocaeli İdare Heyeti 15 Ocak 1940 tarihinde Hendek’te Halkevi, Geyve ve Karasu’da Halkodası kurulmasına karar verdi. Orman Mühendisi Ziya Şentürk müdür olarak atandı. Karasu Halkodası’nın hizmet binası 5X8=40 metrekarelik oldukça küçük bir odacıktan oluşuyordu. Müdür, binanın 5 adet masa ve bir miktar sandalye ile tamamen dolduğunu, talebelere yetmediğini ifade etmiştir. Şubenin daha iyi hizmet verebilmesi için 6X15=60 metrekarelik bir sınıf ve bir konferans salonundan oluşan ek binaya ihtiyaç olduğunu bildirmiştir. Kaza Kaymakamı ve Parti Başkanlığı ile yapılan görüşmede alternatif bir mekan bulunmadığı için ek binanın, mevcut binanın yanında inşa edilmesi gerektiğini söylemiştir. Bununla birlikte inşaata başlangıç için gereken işçi, çivi ve cam gibi masraf miktarının 450-500 lirayı bulabileceğini beyan etmiştir.

Gayretler sonucunda 23 Şubat 1946 tarihinde Karasu Halkodası’nın halkevine dönüştürülmesine karar verildi. Fakat bu bir türlü gerçekleşmedi. Bu tarihlerde Kocaali, Açmabaşı, İhsaniye, Lahna köylerinde de Halkodaları açıldı. Halkevleri, 11 Ağustos 1951 yılında kapatıldı.