Osmanlı Devleti döneminde ilk nüfus sayımı 1831 yılında Sultan II. Mahmut tarafından yapılmıştır. Köklü ıslahatlarıyla tanınan II. Mahmut, aynı zamanda Cumhuriyet’in de ilk kurucularından sayılmaktadır. Karasu’daki nüfus sayımı, Kadı İlyas zâde Seyyid İbrahim Efendi tarafından gerçekleştirildi. Ali Kınay’ın tercüme ettiği Karasu Temettuat Defterleri bu makalemize kaynak oluşturmaktadır.

1831 nüfus sayımına göre toplam 10 köyden oluşan Karasu’nun toplam nüfusu 2 bin 535’dir. En kalabalık köy Darıçayırı’dır. 84 haneden oluşan köyün nüfusu 420’dir.

İkinci sırada 79 haneden müteşekkil 395 nüfuslu Koca Ali Divanı bulunuyor. Üçüncü sırada 365 nüfuslu İncirli, dördüncü sırada 285 nüfuslu Yemlak, beşinci sırada 265 nüfuslu Belazar, altıncı sırada 255 nüfuslu Lahne, yedinci sırada 205 nüfuslu Kuyumcular, sekizinci sırada 200 nüfuslu Milan, dokuzuncu sırada 80 nüfuslu Sinanoğlu ve onuncu sırada 65 nüfuslu Akkum geliyor.

Tarımda en fazla gelir 71 bin 671 kuruş ile Darıçayırı’ndan elde ediliyor. Denizcilikte en yüksek gelir 36 bin 800 kuruş ile Koca Ali’ye aittir. Hayvan ürünlerinden en fazla geliri 3 bin 921 kuruş ile İncirli’ye aittir. Bugünkü Küçük Karasu diye hitap edilen Karasu Köyü de İncirli ile birlikte hesaplanmıştır.

Karasu’nun en varlıklı 10 ailesi:

1. Sinan oğlu Mustafa oğlu Burhan (Milan Muhtarı),

2. Harun oğlu İbrahim Ağa oğlu Feyzullah (İncirli),

3. Kavuk oğlu Hacı Hüseyin oğlu Hasan (Darıçayırı),

4. Yusuf oğlu Hasan Reis oğlu Yusuf (İncirli),

5. Akbalta oğlu Mustafa Ağa oğlu Yakup (Koca Ali Muhtarı),

6. Hacı oğlu Mehmet Efendi oğlu Hacı İbrahim (Darıçayırı),

7. Balaralı Mehmet Ağa oğlu Ahmet (Yemlâk),

8. Topal Abdi Beyin oğlu Mehmet Çavuş Ağa oğlu Abdi Bey (İncirli),

9. Kahveci oğlu Koca Hasan (Yemlâk),

10. Arabacı oğlu Ahmet Bin Mehmet (Kuyumcular).

Not: Yemlak adlı köyün neresi olduğu hakkında bilgi sahibi olanlar yorumlarda veya mail yoluyla fikrini beyan edebilirler. Yukarıda bahsedilen isimlerden günümüzde benzerliği olan kişilerin, daha sağlıklı bir tarih yazımı için bana ulaşmalarını rica ediyorum.