Bireylerin anlaşmasını ve birlik içinde yaşamasını sağlayan etmenlerden biri iletişimdir. İletişim bireyler arasında empati kurmayı ve anlayışlı olmayı gerektirir. Empati kelimesinin bizler için önemi büyüktür, özellikle küçük yaştan itibaren empati kelimesinin anlamı çocuklara aktarılırken, kelimenin hayatlarına nüfuz etmesi sağlanmalıdır.

Empati; en genel ifade ile bir kişinin içinde bulunduğu durum ve davranışları anlamak için kendimizi onun yerine koymaktır. İletişimin ve sağlıklı ilişkilerin temelinde empati bulunur. Lakin çocukluk döneminden itibaren iletişimin bu önemli yapısını nasıl sağlayacağımızı bilmek önemlidir.

İlk kural, çocukla sağlıklı iletişim içinde olmaktır. Çocuk, ebeveynin kendisini dinlediğini ve anladığını hissetmelidir. Çocuklar kendilerine saygı duyulduğunu bildiğinde saygı duymayı da öğrenecektir. Çocuklarla konuşurken, örneğin bir söz veya davranış için söylenilen şeyleri mutlaka gerçekleştirmelisiniz, tutarlı olmak çocuklar için önemlidir, bu durum aynı zamanda güven duygusunu da geliştirecektir. Çocuğu tüm benliğiyle kabul edin, olumsuzlukları birlikte düzeltin.

Rol model olmak şart. Çocuklar, gördükleri üzerinden ilk öğrenimlerini sağlarken, ebeveynlerin mutlaka örnek davranışlar sergilemesi gerekir. Çocuğun yerine kendinizi koymaya ve içinde olduğu durumları bu şekilde gözden geçirmeye özen gösterin, böylece empati kurma konusunda öncelik olan sizler, bu davranışı gerçekleştirmiş olursunuz.

Çiçek! Hayvan! Çocuklar için çiçek büyütmek veya bir hayvanı beslemek duygusal bir bağ kurmaktadır, böylece çocuklar empati kurmayı da öğrenir. Kendinin dışında diğer canlıların varlığını ve yaşamı bilmek veya sorumluluklarını almak, ihtiyaçlarını karşılamak empati gelişimini sağlar.

Kendi dışındaki kahramanlar. Hikâye, masal, öykü gibi metinlerde ki kahramanları tanıtmak ve kahramanların duyguları üzerine konuşmak yine empatiyi geliştirecektir. Kahramanların yaşadıkları şeyler üzerinde konuşurken, çocuğa ne hissettiği sorulabilir böylece çocuk karşısındakini anlar ve kendisini ifade etmesi için fayda sağlar.

Olumsuz duyguların yanında olumlu duygular da önemlidir. Çocukları yalnızca olumsuz duygular üzerinden düşündürmek yetersizdir, çünkü çocuklar karşısındaki kişiye olumlu davranışı sonucunda da empati kurabilmelidir. Çocuklar üzüntüyü paylaşabildiği gibi, mutluluk ve başarı gibi duyguları da paylaşmanın önemini hissetmelidir.

Çocuklar gelişim evresinden itibaren her duygunun paylaşılabilir olduğunu bilmelidir. Kendi mutluysa diğer insanlar da mutlu olabilir, kendi üzülüyorsa diğer insanlar da üzülebilir ve kendi istiyorsa bunu diğer insanlar da isteyebilir, bu durumların bilincinde olmalıdır, önemli olan şey diğer insanların da duygu ve düşüncelerinin kabul görülmesini anlayabilmektir.

Çocuklar bazı duygu ve hisleri anlamlandırırken kargaşa yaşayabilir, yapılan olumsuz davranışın olumlusunu dile getirin ve gerçekleştiğinde ki hislerini öğrenin, böylece çocuk yanlışın doğrusunu kendi deneyimiyle öğrenecektir.

Küçük yaştan itibaren çocuğa rol model olmak ve her yönüyle çocuğu desteklemek ilerde ki hayatı için önemlidir.