Çocuklar için kültürel uyum sürecinde sosyal değişimin en bariz yaşandığı ortamlardan biri okullardır çünkü okullar mülteci çocukların baskın kültür ile doğrudan karşı karşıya kaldığı yegâne ortamlardan biridir. Hem dil hem de sosyal açıdan çocukları etkilemektedir.

Görüldüğü gibi eğitim ortamlarında çok boyutlu ciddi sorunlar yaşanmaktadır.

Bir tarafta Suriyeli mülteci çocuklar ve ailelerinin kaygıları, diğer yanda ise eğitim kurumlarında okul yöneticileri, öğretmenler ve hatta velilerin kaygıları bulunmaktadır.

2011 yılından bu yana Türkiye’de 200 bini aşkın Suriyeli bebeğin doğduğunu ve yakın gelecekte Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerinin pek olasılık dâhilinde olmaması göz önünde bulundurularak, eğitim kurumlarında sağlıklı bir okul iklimin oluşturulması için ciddi emek verilmesi gerektiği aşikârdır. Bu bağlamda eğitim ortamlarındaki bu olumsuz algının kırılması için etkin bir şekilde çalışmalar yapılmalıdır.

Okullarda sağlıklı işleyen bir eğitim sistemi oluşturmak hem toplum hem de mülteci çocuklar için önemlidir. Mülteci çocukların okula uyumunu kolaylaştırmak için durumu çok boyutlu ele almak gerekmektedir. Ancak, ilk olarak Suriyeli mülteci çocukların dil probleminin çözülmesine öncelik verilmesi gerekmektedir.

Okuldaki yöneticileri, öğretmenleri, okuldaki yerel öğrencileri, ailelerini, mülteci çocukları ve mülteci çocukların ailelerini kapsayan programlara ihtiyaç vardır.

Bu programlar sayesinde veliler ve çocuklar uyum yakalamaya çalışacaktır.

Her çocuğun okuma hakkı vardır.

Din, dil, ırk, kültür farketmeksizin aramızda yaşama haklarına sahiptirler.