Karasu adı, geçmişten günümüze yer adı olarak haritada pek çok yere ev sahipliği yapmıştır. Bu ismin tam olarak ne anlama geldiği bilinmemektedir. Bazı kaynaklarda “Ağır akan su” anlamına geldiği ifade edilmişse de bu ifadeyle tam olarak neyin kastedildiği anlaşılmamaktadır. Karasu, aynı zamanda körlüğe sebep olan bir hastalık olmasına karşın bacakların ağrıması sonucu halk arasında kullanılan bir deyimdir.

Anadolu, Mezopotamya, Kafkasya, Kırım, Balkanlar ve Afrika’da hüküm süren Türkler; Karasu adını yaşadıkları yerlere vermişlerdir. Orta Asya ve İran coğrafyasında da Karasu yer adlarına rastlanmaktadır. Sakarya’nın Karasu ilçesi ise Doğu Roma zamanında Kerasse diye bilinirken zaman içinde Karasu şeklinde Türkçeleştirilmiştir. II. Meşrutiyet sonrasında Karasu’nun adı Pazarsuyu olarak değiştirilmiş, kısa süre sonra yeniden Karasu yapılmıştır. Karasu Deresi ise bugün Maden Deresi olarak bilinmesine karşın resmiyette hala Karasu Deresi olarak geçmektedir.

Bu adların çoğu günümüzde değiştirilmiştir. Ülke sınırları dışında kalan Türk memleketlerindeki Karasu adının değiştirilmesine bir nebze tahammül edilebilir. Ancak ülkemiz sınırları içindeki yer adlarının değiştirilmesi yalnızca cehaletle açıklanabilir. Ne yazık ki böyle olmuştur.

Osmanlı döneminde Karasu yer adlarına nerelerde rastlanmış bir göz atalım:

1) Karasu Bazar - Kırım Hanlığı / Ukrayna

2) Büyük Karasu-Küçük Karasu Çayı - Kırım Hanlığı / Ukrayna

3) Büyük Karasu-Küçük Karasu Çayı – Siroz / Yunanistan

4) İnce Karasu Çayı – Selanik / Yunanistan

5) Yenice-i Karasu - Batı Trakya / Yunanistan

6) Karasu Çayı – Siroz / Yunanistan

7) Karasu – Niğbolu / Bulgaristan

8) Karasu Çayı – Halep / Suriye

9) Karasu Çayı – Hizan / Bitlis

10) Karasu – Yenice / Çanakkale

11) Karasu – Aydın

12) Karasu – Sinop

13) Karasu Çayı – Van

14) Karasu Çayı – Büyükçekmece / İstanbul

15) Karasu Çayı – Ankara

16) Karasu Çayı – Erzurum

17) Karasu Çayı - Bayburt